Příprava na porod: klystýr a holení

žena ve sprše, která se připravuje na porod

Pokud jsou kontrakce pravidelné a podle vnitřního porodnického vyšetření je porod v běhu, bývá nastávající mamince navržena příprava k porodu.

V čem příprava spočívá?

  • oholení zevních rodidel v místě, kde lze případně očekávat prove­dení nástřihu (epiziotomie)
  • vyprázdnění koneč­níku očistným klyzmatem (klystýrem)
  • ospr­chování

Příprava není povinná!

Je nutné zdůraznit, že žádná z těchto procedur není povinná a jejich absolvování je otázkou domluvy mezi personálem porodního sálu a rodičkou.

Oholení může být jen částečné a je doporučo­váno především z hygie­nických důvodů.

Klystýr? Existujte i alternativa

Očistné klyzma (klystýr) může přispět k rozběhnutí po­rodu a některé maminky se  cítí  jistější,  protože ztratí obavy, že se při po­rodu stane něco nepatřič­ného. 

Alternativou klasické­ho klyzmatu může být podání přípravku  Yal®  (ten  je  vydáván v lékárně na recept a rodička by si ho musela s sebou do porodnice přivézt) či obdobné přípravky.

Po přípravě obvykle následuje dvacetiminutový kar­diotokografický záznam nebo CTG vyšetření, slangově "monitor". Jde o vyšetření, kde přístroj monitoruje srdeční činnost plodu a děložní kontrakce.

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3