Průběh porodu – první doba porodní

První doba porodní se též nazývá doba otevírací. Zjistěte, co se děje s vaším tělem a jak dlouho tato fáze potrvá.

Pregnant woman relaxing on hospital bed in ward

Co se děje v první době porodní

  • odchází hlen s trochou krve,
  • účinkem kontrakcí se zkracuje a otevírá děložní hrdlo,
  • odteče plodová voda,
  • roztahuje se porodní branka,
  • je možné podání léků tlumících bolest.

Kontrakce v první době porodní

Pravidelnými děložními kontrakcemi, které trvají nejprve 20 – 30 vteřin , později  30 – 40 vteřin, začíná první doba porodní. Interval mezi kontrakcemi se postupně zkracuje z počátečních 10 – 15 mi­nut  na 2 – 3 minuty na konci první doby porodní.

Odtok plodové vody

V průběhu první doby porodní často sama odteče plo­dová voda. Pokud se tak nestane, mohlo by od určité fáze porodu dojít k jeho zpomalení. Proto bývá v těchto situacích proveden výkon, který se nazývá dirupce vaku blan. Jeho provedení spočívá v tom, že při vnitřním porodnickém vy­šetření porodník nebo porodní asistentka kovovým háčkem protrhnou plodové blány, které jsou před hlavičkou plodu. Tím je umožněn odtok plodové vody. Ta pak odtéká po celou dobu porodu. Výkon je nebolestivý, často po něm ale dojde k zesílení děložních kontrakcí.

Kdy se otevírá branka

Od okamžiku, kdy je děložní hrdlo zkrácené tak, že jeho délka je asi jen půl centimetru, hovoříme o porodnické brance. Ta se pak účinkem kontrakcí dále roztahuje (otevírá) až do té doby, kdy prakticky splyne s pochvou a měkké porodní cesty jsou volné, otevřené. Odborně jsou používány tyto termíny: branka je otevřená na 3 – 8 centimetrů, z branky zbývá lem a na konec je branka zašlá.

Podání léků tlumících bolest

Pokud jsou děložní stahy pro rodičku příliš bolestivé a nepomáhají žádné přirozené techniky jejich tlumení nebo se objeví jiný důvod k tlumení porodních bolestí, lze v této fázi porodu podat léky tlumicí bolest nebo zavést epidurální analgezii, což je suverénně nejúčinnější metoda.

Délka trvání první doby porodní

Rychlost průběhu porodu a otevírání měkkých porod­ních cest se mezi jednotlivými rodičkami liší.

  • u prvorodičky trvá první doba porodní obvykle 6 – 7 hodin,
  • výjimkou nejsou ale ani ženy, u kterých první doba porodní trvá 10 – 12 hodin,
  • u vícerodiček bývá délka první doby porodní kratší, obvyk­le mezi 3 – 4 hodinami.

Dalším faktorem ovlivňujícím délku trvání první doby porodní je i to, jak je nastávající maminka na porod připra­vena po duševní i tělesné stránce. Pozitivní přístup je jedním z nejúčinnějších prostředků vedoucím ke zdárnému průběhu porodu.

Porodní doby jsou celkem čtyři. O těch následujících si přečtěte v článcích: Co to je druhá doba porodní , třetí doba porodní a čtvrtá doba porodní .

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x