Otec u porodu

otec v porodnici se svým potomkem

Otec děťátka může nastávající mamince být u porodu velkou oporou a povzbudit ji. Vše je ale třeba s předstihem promyslet.

Má být otec u porodu?

To, že jeden pár byl z účasti otce u porodu nadšen, rozhodně neznamená, že tomu bude i u páru jiného. V žádném případě by otec k účasti při porodu neměl být nucen. Platí však i opak, partner nemá právo žádat od své partnerky, aby se mu předváděla v intimní situaci, když je jí to nemilé. Pokud nejsou respektována tato základní pravidla, může být zážitek z porodu pro oba velmi skličující.

Význam předporodní přípravy

Dojde-­li k dohodě a otec při porodu účasten bude, měl by být proškolen v rámci předporodní přípravy. Bude proškolen o tom, co ho čeká a aby byl na porodním sále opravdovou oporou. Realita porod­ního sálu může nepřipraveného otce velmi nemile zaskočit. Nastávají pak situace, kdy si personál porodního sálu musí všímat více otce nežli rodičky. Důležité také je, aby otec v určitých situacích respektoval personál porodního sálu.

Při nastalé komplikaci či nutnosti rychle reagovat by mohl být překážkou. Je zbytečné, aby docházelo ke konfliktním situacím, které mohou velmi výrazně narušit celkový dojem z jinak bezproblémového porodu.

Role otce u porodu

Otec poskytuje matce oporu, je jakýmsi tlumočníkem a pro­středníkem mezi ní a ošetřujícím personálem. Povzbuzuje ji a pomáhá jí snášet bolest.

Mnozí muži představují při porodu pro své ženy oprav­dovou pomoc a oporu. Dokáží ženu zbavit pocitu, že je ve své těžké situaci sama mezi cizími lidmi. Společně zvládnutý porod u mnoha párů prohloubí jejich vzájemný vztah. Mno­ho mužů přítomných při porodu si právě v tomto okamžiku v plné síle uvědomí skutečnost, že se stali otci.

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3