Rizikové těhotenství a jeho příčiny

 • Rizikové těhotenství označuje takové těhotenství, při kterém je nějakým způsobem narušen či ohrožen jeho fyziologický průběh a matka i plod se ocitnou v jistém riziku výskytu komplikací. 
 • Míra ohrožení a závažnost rizika je vždy velmi individuální.

Rizika v těhotenství můžeme rozdělit na medicinská ze strany matky či plodu a rizika sociální.

Příčinou, která vede k zařazení do rizikové skupiny, může být onemocnění ženy před otěhotněním nebo onemocnění či porucha, která se objeví až v souvislosti s těhotenstvím.

1) Medicinská rizika ze strany matky

Medicinská rizika ze strany matky jsou změny zdravotního stavu, které vznikly před vlastním otěhotněním a mohou vést k těhotenské patologii. Jedná se o:

 • vrozené vady dělohy (hrozí riziko potratu či předčasného porodu),
 • vrozené poruchy krevní srážlivosti.

Před těhotenstvím

Získaná medicinská rizika ze strany matky jsou chronická onemocnění jako:

 • astma bronchiale,
 • cukrovka,
 • srdeční onemocnění,
 • neurologická onemocnění (např. roztroušená skleróza),
 • vysoký krevní tlak,
 • obezita
 • opakované potraty či předčasné porody předcházející dalšímu těhotenství.

Během těhotenství

Medicinská rizika ze strany matky vzniklá v těhotenství představují tato onemocnění či stavy:

 • těhotenská cukrovka,
 • preeklampsie (vysoký krevní tlak + otoky + výskyt bílkoviny v moči),
 • krvácení v graviditě ,
 • hrozící potrat či předčasný porod díky předčasně vzniklé děložní aktivitě,
 • nedostatečná funkce placenty vedoucí k hypotrofii plodu.

2) Medicinská rizika ze strany plodu

Rizikové faktory ze strany plodu představují především vrozené vývojové vady.

Za rizikové jsou považovány také všechny vícečetné gravidity nebo nevýhodná poloha plodu.

3) Sociální rizika

Sociální rizika těhotenství nejsou přesně definovatelná, ale jedná se o soubor nežádoucích vlivů, jež mohou ohrozit průběh těhotenství a porod. Příklady sociálních rizik jsou:

 • nevyhovující bydlení,
 • špatná výživa,
 • nízký hygienický standard,
 • práce s chemikáliemi,
 • práce na směny,
 • práce v infekčním prostředí,
 • práce vyžadující zvedání těžkých předmětů atd.

Alkohol a drogy

Společným sociálním a medicinským rizikem je drogová, alkoholová či nikotinová závislost těhotných. U žen, kuřaček, je vysoké riziko dlouhodobého nedostatku kyslíku pro plod či nedostatečné funkce placenty. Také zvýšené riziko trombózy cév.

Vliv alkoholismu

V případě alkoholismu hrozí vznik fetálního alkoholového syndromu, spojeného s vrozenými deformitami obličeje plodu a duševní zaostalostí.

Vliv drog

U drogově závislých jde opět o medicinská (vrozené vady plodu) i sociální rizika (poruchy výživy, hygieny, nezájem o lékařskou péči).

Proč počet rizikových těhotenství narůstá?

Počet rizikových těhotenství roste, což je dáno především:

 • nárůstem žen těhotných po umělém oplodnění a tím vyšším procentem vícečetných těhotenství,
 • nárůstem těhotných žen starších 35 let, kde se zvyšuje především zdravotní riziko - vyšší riziko vzniku vrozené vady plodu, častější problémy s vysokým krevním tlakem, poruchami štítné žlázy, poruchami srdečního rytmu.

Režim rizikově těhotných

Počet rizikově těhotných je zvýšen i díky pokrokům medicíny - dnes mohou rodit i ženy, které v minulosti neměly šanci mít dítě, ženy po závažných operacích (srdce, ledvin, plic) nebo po závažných úrazech.

Většina rizikově těhotných nemusí být hospitalizována a některé nemusí být ani v pracovní neschopnosti. Postačuje jen zvýšené sledování a péče ve specializovaných často i více oborových poradnách.

Kdy je vhodná hospitalizace

Nejčastější důvody hospitalizace jsou tyto:

 • cukrovka,
 • vysoký krevní tlak,
 • onemocnění srdce,
 • onemocnění jater (HELLP syndrom),
 • preeklampsie,
 • hrozící předčasný porod (od 24. - 35. týdne těhotenství)
 • vícečetná těhotenství.

Příčiny rizikového těhotenství

Příčiny rizikového těhotenství jsou většinou somatické, ale i psychika v těhotenství hraje velmi důležitou roli a mnohé těhotenské obtíže vznikají na psychosomatickém podkladě (zvracení , metabolické poruchy, poruchy spánku). Pod vlivem hormonů se psychika ženy mění, je zde vyšší míra určité přecitlivělosti, sklon k úzkosti až depresím. Obavy z vývoje těhotenství, obavy z porodu, konflikty v rodině, s partnerem, v zaměstnání - to vše může významně přispět k vzniku somatických obtíží a rizikovému těhotenství.

Důležité je uvědomit si prioritu a tou je budoucí človíček, který by se měl vyvíjet v klidu a netrápit se tím, co nemůžeme v dané situaci ovlivnit.

Průběh rizikového těhotenství sice znamená více návštěv lékaře a poraden, ale tím i možnosti se více informovat ohledně vhodného režimu, jak se chovat v průběhu vašeho těhotenství, čemu se vyhnout a zároveň i prodiskutovat vaše obavy a pocity.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x