Co zařídit za dokumenty před porodem a po porodu?

štos papírů, které je nutno vyřešit před a po porodu

Přečtěte si, co je potřebné zařídit před porodem a po něm.

Před porodem:

1) Dětský lékař

 • zajistit dětského lékaře, u kterého bude dítě registrováno

2) Přiznání otcovství otcem dítěte

4) Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

 • zaměstnankyni (matce) náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená po dobu 28 týdnů (u dvou a více současně narozených dětí po dobu 37 týdnů)
 • potvrzení vystavuje lékař
 • toto potvrzení předat zaměstnavateli, který po vyplnění přílohy tuto žádost zasílá na ČSSZ

5) Žádost o rodičovský příspěvek

 • maminka, která nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství nastupuje porodem přímo na rodičovskou dovolenou
 • formulář na žádost o rodičovský příspěvek

6) Žádost o porodné

 • nárok lze uplatnit, pouze pokud vám před tímto porodem nevznikl nárok na porodné z důvodu narození nebo převzetí jiného dítěte/dětí
 • formulář na žádost o porodné

nepovinné:

 • Porodní plán
 • Smlouva o odběru a uschování pupečníkové krve pro svou pozdější potřebu

 

Po porodu:

 • zajít na místně příslušnou matriku (dle místa narození ne bydliště) pro rodný list dítěte (nutno s sebou mít OP obou rodičů, může i jeden rodič)
 • je nutné doručit zaměstnavateli kopii rodného listu dítěte - a to i zaměstnavateli otce (pro uplatnění slevy na dani)
 • přihlásit dítě k trvalému pobytu na úřadě městské části/ obce na základě Rodného listu a OP rodiče
 • případně na bytovém družstvu, společenství vlastníků bytů kvůli změněnému počtu osob v bytě
 • do 8 dnů od porodu přihlásit dítě na zdravotní pojišťovně (musí být stejná jako pojišťovna matky)