Picky Eaters

 • Pojem „picky eaters“ nemá jednoznačně přijatý český ekvivalent. 
 • Tento termín lze volně přeložit jako děti, které jsou nadměrně vybíravé ve svém stravování.
 • Tyto děti mají obvykle silné preference některých druhů jídla, omezený výběr přijatých potravin, jedí malé porce, preferují tekutiny před jídlem a odmítají zkoušet nové druhy potravy.

Úvod do problematiky, charakteristika, klinické projevy

Přesný výskyt této nadměrné vybíravosti není známý. Dle dotazníkové nizozemské studie je v 18 měsících 26,5 %, ve 3letech 27,6 % a v 6 letech 13,2 %.

Vnímání nadměrné vybíravosti v jídle může být zkresleno nereálnými očekáváními stran růstu dítěte. Během prvního roku života se ztrojnásobí hmotnost dítěte a vyroste o 50 % své délky. Do začátku puberty je přirozeně rychlost růstu dítěte a nárust hmotnosti nižší. S tím se pojí menší energetické požadavky a chuť k jídlu. Batolata začínají projevovat svou osobnost a chtějí se aktivně účastnit ve výběru své stravy. Malé děti se bojí nových chutí a je nutné jím opakovaně podávat nové potraviny, dokud je nezačnou přijímat.

Příčina této nadměrné vybíravosti není dosud zcela objasněna. Jistě hraje roli dieta těhotné ženy a kojící matky. Kojené děti jsou vystavené více chuťovým podnětům přes mateřské mléko a lépe přijímají nové chutě a druhy potravin než uměle živené. Genetická výbava dítěte také hraje roli a některé děti jsou přirozeně vybíravější.

Všeobecně lze říct, že „picky eaters“ mají nižší příjem zeleniny, ovoce, masa, jeho náhražek a ryb. Ve většině případů je nižší příjem vlákniny, což se projevuje sklony k zácpě. „Picky eaters“ často mívají nižší příjem železa, zinku, vitaminů A, C, E, B1, B2 a B3.

Část dětí označených jako „picky eaters“ má nižší BMI (Body Mass Index), nižší množství tukové tkáně, bývají hubenější a menšího vzrůstu. Tyto děti jsou také náchylnější k infekcím, zejména dýchacích cest.

Po dosažení školního věku bývají „picky eaters“ častěji uzavřené do sebe, mají tendenci k somatizaci potíží (tj. udávají tělesné stesky, např. bolesti břicha, při potížích např. ve škole), bývají nervóznější, mohou mít sklony k depresivním náladám a jsou bojácnější v neznámém prostředí.

Z hlediska fyzické aktivity bývají „picky eaters“ méně výkonní ve svých aktivitách.

Přístup k dítěti

Při podezření na nadměrnou vybíravost ve stravování dítěte je vhodné vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost (PLDD). PLDD podrobně rozebere s rodiči anamnézu, zejména co se týče stravovacích návyků, a fyzikálně vyšetří dítě. V případě podezření na onemocnění projevující se nadměrnou vybíravostí jsou indikovaná vybraná vyšetření. Výhodou je vyhodnocení přesně zapsaného 3-7denního jídelníčku nutričním terapeutem k odhalení event. nedostatku energetického příjmu nebo některých složek stravy.

Při potvrzení nadměrné vybíravosti je prvním krokem snaha o úpravu složení jídelníčku. Pokud by to nebylo dostatečně efektivní lze podávat speciální, energeticky bohaté tekuté a pudinkové preparáty za účelem zlepšení skladby jídelníčku. Tříměsíční podávání produktů enterální výživy ve věku 3-5let vedla ve studiích k významnému zlepšení hmotnosti a výšky v porovnání s dětmi, které tuto nutriční podporu neměly. 

U dětí s nutriční intervencí došlo k poklesu počtu infekcí zejména dýchacích cest. Zdá se, že dlouhodobé podávání enterální výživy podporuje rozmanitost pokrmů a zajišťuje dostatečný příjem živin bez negativního dopadu na příjem běžné rodinné stravy. Na českém trhu jsou k dispozici preparáty enterální výživy pro novorozence a kojence do jednoho roku věku nebo hmotnosti 8 kg s energetickým obsahem 1 kcal v 1 ml. Pro batolata a předškolní děti jsou k dispozici preparáty tekuté nebo pudinkové konzistence, s energetickým obsahem 1,5 – 2,4 kcal/ml.

Osmero při krmení dítěte:

 1. Svačiny by měly být malé a měly by se podávat v pravidelné době a časových intervalech, alespoň 2-3 hod. po hlavním jídle. Mléko, výživné nápoje, ovocné šťávy, polévky a voda by se měly podávat na konci hlavního jídla nebo svačiny.
 2. Neodlákávat pozornost dítěte od krmení, např. hračkou, zapnutou televizí, tabletem nebo jinými elektronickými zařízeními.
 3. Rodiny by se měly stravovat společně.
 4. Umožnit samostatné krmení dle věku dítěte s tolerancí vzniklého nepořádku přiměřeného věku.
 5. Systematicky zavádět nové pokrmy. K oblíbeným pokrmům dítěte přidávat malé porce nové stravy. Pokud dítě odmítá nové pokrmy, nabídnout jen jedno sousto a nenutit dítě k požití většího množství. Nový pokrm by se měl zavést znova až za několik dnů nebo týdnů.
 6. Příjem jídla by měl začít do 15 minut od usednutí ke stolu a nemělo by trvat déle než 20-30 minut. Po skončení krmení by se měly zbytky jídla odstranit ze stolu a další krmení nabídnout až v běžném čase stravování.
 7. Podávané pokrmy musí odpovídat věku dítěte. Z psychologického hlediska je lepší začít malou porcí a postupně přidávat na talíř než podat ihned nepřiměřeně velkou porci.
 8. Chování rodičů během krmení by mělo být neutrální. Rodiče by se neměli nechat unést krmením dítěte a neměli by se na dítě zlobit nebo ho trestat při odmítání stravy.


Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x