Péče o předčasně narozené děti

  • Péče o těhotnou a novorozence je v ČR rozdělena obdobně jako v jiných rozvinutých státech světa do 3 stupňů.

1. Primární centra (po miminka narozená v 36. - 41. týdnu)

Nejběžnější úroveň péče poskytují tzv. primární centra – regionální porodnice a novorozenecká oddělení. Tato pracoviště poskytují komplexní péči matce a novorozenci po fyziologickém těhotenství a porodu, jsou připravena (přístrojově a personálně) zvládat běžné stavy a mírné komplikace v novorozeneckém období (provádění novorozeneckých screeningů, základní monitoring rizikového novorozence, dále například diagnostika a léčba novorozenecké žloutenky, edukace matky při kojení, léčba mírných infekcí atd.).

Do běžné péče těchto pracovišť patří děti s normální porodní hmotností narozené obvykle mezi 36. – 41. týdnem těhotenství.

Všechna tato pracoviště jsou připravena v případě potřeby a komplikací provést neodkladné ukončení těhotenství akutní operací a event. zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci novorozence bez ohledu na jeho gestační stáří.

2. Centra intermediální péče (pro miminka narozená v 31. - 35. týdnu)

Centra intermediární péče poskytují těhotným a novorozencům totožnou péči jako centra primární navíc je v nich koncentrována péče o těhotné s hrozícím předčasným porodem mezi 31. – 35. týdnem těhotenství dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR.

U těchto dětí lze očekávat poměrně frekventně poruchy dýchání způsobené rozvojem syndromu dechové tísně, poruchy tolerance krmení, metabolické obtíže vyžadující infúzní terapii a v neposlední řadě i zvýšené riziko infekčních komplikací v důsledku nezralosti.

Je vhodné zdůraznit, že z hlediska rozvoje dechových obtížích nedonošeného novorozence hraje zásadní roli fakt, že s každým týdnem stráveným v děloze až do 39. gestačního týdne klesá riziko dechových obtíží dítěte.

Porod císařským řezem riziko těchto dechových obtíží ještě dále zvyšuje, proto by se plánovaný císařský řez neměl provádět před ukončeným 39. týdnem gravidity, pokud není jiná medicínská indikace.

3. Perinatologická centra (pro miminka narozená před dokončeným 31. týdnem)

Nejvyšší stupeň péče pro rizikové těhotné a novorozence včetně těžké nedonošenosti (tj. po porodu před dokončeným 31. týdnem těhotenství) poskytují perinatologická centra, obvykle v rámci porodnických klinik fakultních nemocnic nebo jako samostatná novorozenecká pracoviště v úzké návaznosti na porodnice.

Periantologická centra v české republice:

ÚPMD Praha, VFN Praha, FN Motol, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Brno, FN –Olomouc, FN Ostrava,
KN T. Bati ve Zlíně, KN České Budějovice, KZ v Ústí n. Labem a v Mostě

Tato centra zajišťují superspecializovanou péči těhotným se závažnými komplikacemi gravidity a jejich dětem. Novorozenecká oddělení takových pracovišť disponují přístrojovým a personálním vybavením, které umožňuje poskytovat komplexní intenzivní nebo resuscitační péči.

V úzké návaznosti péče centra spolupracují s dalšími specialisty (dětští chirurgové, radiologové, oftalmologové, neurologové, neurochirurgové…).

V rámci spolupráce mezi centry nejsou raritou ani předporodní transporty rodiček s hrozícím předčasným porodem do jiného centra při dočasném vyčerpání novorozenecké lůžkové kapacity spádového perinatologického pracoviště, zvláště při očekávaném porodu dítěte v závažném nebo kritickém stavu. 

Mohlo by vás zajímat: Krmení předčasně narozených dětí

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x