K čemu slouží jednotka intenzivní a resuscitační péče a inkubátor

  • Jednotka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence je specializované oddělení novorozeneckých event. pediatrických pracovišť, které poskytuje péči dětem v závažném stavu po předčasném porodu, dále dětem po komplikacích termínového porodu (např. stavu po resuscitaci), dětem s vrozenými nebo postnatálně získanými infekcemi a dětem s vrozenými vývojovými vadami.

K čemu JIRP slouží

Nedílnou součástí péče o tyto pacienty je podpora základních orgánových funkcí event. jejich náhrada – proto je ve zkratce písmeno R – jako resuscitační. Jedná se o pracoviště nejvyššího stupně péče v dané věkové kategorii v ČR, obdobné jako anesteziologicko-resuscitační oddělení pro dospělé pacienty.

Také proto jsou na některých pracovištích pro JIRP pro novorozence používány „zkratky“ RES či ARO. Všechna tato pracoviště disponují přístrojovým a personálním vybavením pro zvládání těch nejzávažnějších stavů v novorozeneckém lékařství vůbec.

Jaké přístroje jsou na JIRP používány

Tím nejtypičtějším zástupcem přístrojového parku je inkubátor. Ty vůbec první z konce 19. století plnily roli „vyhřívané boudičky“, do které bylo možné například podávat kyslík. Ty dnešní jsou velmi složité přístroje, běžně v cenové kategorie osobního auta, umožňující, kromě již zmíněného zajištění termoneutrálního prostředí, řadu dalších úkonů (např. trvalá kontrola kožní teploty dítěte, vážení, polohování atd.).

U dětí narozených velmi brzy (před 27. gestačním týdnem) je v prvních dnech života běžné, že na vnitřních stěnách inkubátoru kondenzují kapky vody, protože kromě tepla je velmi důležitá i vysoká vlhkost prostředí, ve kterém je umístěn nedonošený novorozenec. Vždyť ještě před několika dny plaval v plodové vodě v bříšku své maminky!

V posledních letech se setkáváme s možností použití tzv. hybridních inkubátorů. Jedná se o přístroje, ve kterých lze pečovat o nedonošené děti, ale také i o „velké“ donošené novorozence, kdy je možné celý inkubátor otevřít a k miminku se nemusí přistupovat zavíracími „okénky“.

Jakou péči dostávají miminka v inkubátoru?

Inkubátory s nedonošenými dětmi jsou obvykle překryty látkovými a tlumivými přehozy , a rovněž na odděleních bývá šero, takže na miminka není příliš vidět. Tak se snažíme napodobit prostředí v děloze matky, kde je samozřejmě tma a relativně ticho.

Zajištění klidného a tichého prostředí je jedním z nejobtížnějších úkolů personálu na často přeplněných novorozeneckých JIRP. Monitory, dávkovače infúzních roztoků, inkubátory, ventilátory (dýchací přístroje) a řada dalších přístrojů na oddělení je vybavena mnohdy desítkami různých alarmových hlášení – tedy mohou vydávat určitý hluk, který je ale záměrný – a má za cíl upozornit personál na změnu ve stavu hospitalizovaných dětí a předejít zhoršení jejich zdravotního stavu.

Bohužel, vzhledem k tomu, že se v relativně omezených prostorách oddělení pohybuje velké množství sestřiček, lékařů, sanitářek a také rodičů, může to vést k tomu, že novorozenecké JIRP někdy nejsou tím ideálním klidným, tichým a zšeřelým místem.

Zatím nesplněným přáním všech perinatologických center v ČR je výstavba takových oddělení, které umožní co nejtěsnější, nejčasnější a ideálně trvalý kontakt matky s nedonošeným dítětem (event. i otce) a jejich dlouhodobá přítomnost na společném pokoji na JIRP se začleněním rodičů do běžné rutinní péče o miminko. 

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x