Druhá doba porodní

matka na porodním sále během druhé doby porodní

Druhá doba porodní bývá také označována jako doba vypuzovací. V jejím průběhu dojde k narození děťátka z matčina těla.

Navazuje na první dobu porodní a trvá obvykle do 30 minut. Trvá-­li do jedné hodiny, je to ještě považováno za obvyklé.

Co se děje v druhé době porodní

  • porodní cesty jsou již otevřené, hlavička plodu sestupuje porodními cestami k zevní rodidlům
  • rodička po­ciťuje intenzivní nucení na tlačení, mezi kontrakcemi jsou kontrolovány srdeční ozvy plodu
  • pokud je při vnitřním porodnickém vyšetření hlavič­ka již dostatečně sestouplá, je po dezinfekci rodidel pod maminku položena sterilní rouška, připraveny potřebné nástroje a rodička je vyzvána k aktivnímu tlačení
  • při porodu hlavičky bývají do loketní žíly maminky podány látky způsobující stažení dělohy; smyslem jejich podání je urychlit po porodu plodu odloučení placenty a snížit tak krevní ztrátu
  • porod hlavičky je následován porodem ramének plodu, dokončení porodu je pak již velmi rychlé

Miminko je předáno dětské sestře nebo porodní asistentce, které ho podle přání rodičů buď položí na břicho maminky, nebo ho rovnou ošetří na vyhřívaném lůžku. Následuje třetí doba porodní.

Jak správně tlačit

Aktivně tlačit se má pouze za kontrakce. Důležité je se na jejím vrcholu zhluboka nadechnout, nejlépe do břicha, a dlouze tlačit do konečníku, jako při zácpě. Při tlačení také pomůže poloha rodičky, kdy nejlépe je stočit se jakoby do klubíčka a přitlačit bradu na hrudník. Tím se pomůže maximálnímu využití síly břišních svalů – břišního lisu. Po 10–15 vteřinách je třeba vydechnout, znovu se nadech­nout a tlačení opakovat. Během jedné kontrakce lze takto zatlačit dvakrát až třikrát tak, aby se využila celá délka jejího trvání. Při tlačení je vhodné mít zavřené oči, čímž se přede­jde popraskání žilek v nich.

Přečtěte si i o první době porodní a následujících třetí a čtvrté době porodní

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3