Čtvrtá doba porodní

šťastní rodiče krátce po porodu se svým dítětem

Jako čtvrtá doba porodní bývá označován zhruba dvouhodinový interval, kdy rodička zůstává na porodním sále a je sledována porodními asistentkami.

V této době je rodička nejvíce ohrožena některými kompli­kacemi , především krvácením.  Kontrolován je celkový stav rodičky, její krevní tlak  a  pulz , krvácení z rodidel stažení dělohy . Po celou tuto část porodu může s ní být na porodním boxu přítomen partner. Pokud je miminko v pořádku, tráví tento čas společně s rodiči.

Po uplynutí dvou hodin od porodu bývá maminka, za normálních okolností společně s miminkem, převezena na pokoj na oddělení šestinedělí .

Informace o všech třech předcházejících dobách porodních naleznete v článcích: Co je první doba porodní , druhá doba porodní , třetí doba porodní .

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3