Apgar skóre

Léka určuje APGAR skóre těsně po porodu.

Apgar skóre je mezinárodně užívaný bodovací systém, kterým lékaři orientačně posuzují zdravotní stav novorozence těsně po porodu. Pomůžeme vám se v zápisu tohoto ukazatele zorientovat.

Hodnocení zdravotního stavu novorozence

V prvních minutách ihned po porodu lékař na novorozenci hodnotí těchto 5 projevů:

  • A - adaptace kůže. Hodnotí se barva kůže a její schopnost vyrovnat se s prostředím mimo plodovou vodu.
  • P - pulz. Lékaři změří počet srdečních stahů.
  • G - grimasy. Lékař hodnotí odezvu dítěte na podráždění.
  • A - aktivita. Hodnotí se napětí svalů.
  • R - respirace, tedy dýchání.

Stav dítěte se hodnotí v 1., 5. a 10. minutě po porodu. Každý projev může být obodován od 0 do 2 bodů. Celkové APGAR skóre získáme součtem všech bodů za dané měření. Může tady nabývat hodnot od 0 do 10. Čím lepší stav novorozeněte, tím více bodů. AGPAR skóre vašeho miminka tedy může vypadat například takto: 8 - 10 - 10.

Co čísla znamenají dále?

  • 8–10 bodů odpovídá zdravému novorozenci, který je po porodu bez potíží
  • 5–7 bodů znamená, že novorozenec má při příchodu na svět určité potíže se začátkem dýchání, s přizpůsobením se novým podmínkám, většinou jsou však přechodného rázu
  • méně než 5 bodů mají novorozenci s porušenými zá­kladními životními funkcemi, kteří vyžadují neodklad­nou lékařskou péči

 

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3

Mohlo by vás také zajímat: První kojení novorozence: jak na to?