Co dělat, když je dítě zasaženo elektrickým proudem?

Úraz elektrickým proudem je u dětí naštěstí méně častý než jiné typy úrazů, je ale stejně závažný. Jaká je první pomoc při zasažení elektřinou?

Scandinavian Danish bright interior with baby boy looking at electrical plug in the wall. The boy is tempted to play with the equiepment

Předcházejte situacím, kdy malé dítě:

 • kousá elektrické šňůry,
 • dává různé předměty do elektrické zástrčky,
 • má přímý kontakt s dráty elektrického vedení,
 • může udeřit blesk,
 • má možnost polknutí baterie z mobilu či jiného elektrického spotřebiče.

Zabezpečujte, vysvětlujte...

 • Malým dětem musíme zabránit v kontaktu s elektrickými kabely či zásuvkami - zde poslouží bezpečenostní kryty, apod.
 • Pozor také na nebezpečí malých baterií, které si malé dítě často dá do pusy a polyká. Schovejte je na bezpečné místo, kam se dítě nedostane, taktéž i přístroje, které je obsahují.
 • Větším dětem vysvětlete závažnost nebezpečí úrazu z drátů vedení vysokého napětí - nikdy na něj nesmí lézt!
 • Před úderem blesku se nemáme schovávat pod vysoký strom, na holém kopci, apod.

Vliv zásahu proudem může být lehký, ale také fatální. Závažnost závisí na 2 faktorech:

 • Vlastnosti proudu – „nízkovoltážní“ (méně než 1 000 voltů) a „vysokovoltážní“ (více než 1000 voltů). K celkovému postižení dochází především při úrazu „vysokovoltážním“ elektrickým proudem. I malé popálení kůže či sliznic, které je způsobeno elektrickým proudem, je často více závažné proto, že dochází k postižení daných tkání do větších hloubek, nezávisle na velikosti popálené plochy.
 • Místo a rozsah postižených tkání, orgánů. Úraz elektrickým proudem může způsobovat buď pouze místní postižení, které má charakter popálení kontaktní kůže či sliznice nebo může vyvolat celkovou reakci. Ta vede k postižení srdeční aktivity nebo zástavě dechu či ztrátě vědomí.

PRVNÍ POMOC při zasažení elektrickým proudem

Jestliže nedošlo k přerušení elektrického proudu, vypněte jistič nebo hlavní vypínač.

Následně:

 • Pokud je dítě při vědomí a má na ruce, ústech či jinde popálení kůže, měli bychom samozřejmě vyhledat lékaře k posouzení léčby a dalšího ošetření spáleného místa.
 • Pokud dítě ztratí vědomí nebo nedýchá, měli bychom zjistit, zda má zachovanou srdeční činnost a podle toho zahájit resuscitaci. V těchto všech případech se může jednat o systémové postižení organizmu, s poruchami srdeční činnosti, což vždy vyžaduje bezprostřední lékařské ošetření.
 • Pokud zjistíme, že dítě polklo baterii, musíme rovněž vyhledat lékařskou pomoc pro nebezpečí poleptání sliznic trávicího traktu a dalších komplikací.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x