Jak předcházet spálení dětské kůže ze sluníčka?

Matka ošetřuje kůži dítěte opalovacím krémem

Zjistěte, jak u malých dětí předcházet spálení sluníčkem, jaký zvolit ochranný faktor krému na opalování a jak postupovat, když ke spálení opravdu dojde.

Na co si dát pozor?

Na pískovišti, nebo ještě více v zimním zasněženém prostředí, je odraz paprsků od země k člověku výrazně vyšší, než je tomu například ve vodě nebo při chůzi po trávníku. Proto bychom ani při pohybu v takovém prostředí neměli zapomínat na ochranu kůže před sluníčkem.

Účinnost pronikajícího záření do kůže dítěte záleží mimo jiné na intenzitě a době záření a na charakteru (fototypu) kůže dítěte. Účinek se na kůži může projevit buď okamžitě (zarudnutí při ozáření) nebo opožděně do 8 až 24 hodin. V reakci se může objevit tzv. solární (ze slunce způsobený) dermatitis (zánět kůže). Současně nebo opožděně, v závislosti na aktivaci melaninu, se objevuje pigmentace kůže. V případě nadměrného nebo opakovaného intenzivního vystavování kůže sluníčku, dochází k dalšímu poškození kůže.

Nejlepší obranou je prevence

  • Dítě ve věku do jednoho roku by nemělo být na přímém slunci.
  • I v ostatních věkových skupinách by děti měly mít omezený pohyb na sluníčku, zvláště mezi jedenáctou až patnáctou hodinou.
  • Významnou prevencí před spálením je krytí kůže oděvem.
  • Dítě by mělo mít kůži dobře promazanou krémem s ochranným faktorem. Ten volíme podle toho, zda je dítě poprvé na sluníčku nebo jsou s jeho opalováním již nějaké zkušenosti.

Jaký zvolit ochranný faktor krému?

Zvláště u dětí se světlou pletí, u dětí, které jedou za zimními radovánkami nebo k moři, je nutné volit vyšší ochranný faktor (tzn. minimálně 30, lépe 40 a vyšší).

Léčba popálené kůže

Při popálení kůže s případnou horečkou postupujeme následovně:

  • dítě nesmí být dále vystaveno sluníčku
  • musí mít dostatečný příjem tekutin
  • dostane lék na snížení vyšší teploty

Lokálně na kůži se osvědčuje podávání mastičky s obsahem vápníku, nebo pěny s pantotenovou kyselinou (vitaminem ze skupiny B).  V případě závažnější reakce je nutné navštívit lékaře. 

Jaké světlo je to škodlivé?

Čím je dítě mladšího věku, tím je jeho kůže citlivější a zranitelnější. Sluneční záření je vlastně elektromagnetickým vlněním, které tvoří tři hlavní složky – ultrafialové, viditelné a infračervené záření. Za opálení, případně spálení kůže, je zodpovědné ultrafialové spektrum slunečního záření o vlnové délce 200 až 400 nm. Proniknutí tohoto světelného spektra ke kůži člověka je závislé na řadě faktorů, mimo jiné i na odrazu paprsků od zemského povrchu. Lidé si mnohdy pletou úpal a úžeh. Přečtěte si, jak je odsebe rozeznat v článku Co dělat, když má dítě úpal nebo úžeh.

Autor: MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář dětské polikliniky Fakultní nemocnice Praha – Motol