Co dělat, když je dítě zasaženo elektrickým proudem?
Co dělat, když je dítě zasaženo elektrickým proudem?
MUDR. Petr Tláskal, CSc. MUDR. Petr Tláskal, CSc.
3 minuty čtení

Úraz elektrickým proudem je u dětí naštěstí méně častý než jiné typy úrazů, je ale stejně závažný. Jaká je první pomoc při zasažení elektřinou?

Do oblíbených

Co dělat, když je dítě zasaženo elektrickým proudem?

MUDR. Petr Tláskal, CSc. MUDR. Petr Tláskal, CSc.
3 minuty čtení

Úraz elektrickým proudem je u dětí naštěstí méně častý než jiné typy úrazů, je ale stejně závažný. Jaká je první pomoc při zasažení elektřinou?

Do oblíbených

Zasažení dítěte elektrickým proudem musíme především předcházet a dodržovat pravidla bezpečnosti - ať jsme doma, nebo na výletě. Tedy zamezit styku dítěte s elektrickým proudem, při bouřce se chovat bezpečně a varovat dítě před lezením na sloupy s vysokým napětím.

Předcházejte situacím, kdy malé dítě:

 • kousá elektrické šňůry,
 • dává různé předměty do elektrické zástrčky,
 • má přímý kontakt s dráty elektrického vedení,
 • může udeřit blesk,
 • má možnost polknutí baterie z mobilu či jiného elektrického spotřebiče.

Zabezpečujte, vysvětlujte...

 • Malým dětem musíme zabránit v kontaktu s elektrickými kabely či zásuvkami - zde poslouží bezpečenostní kryty, apod.
 • Pozor také na nebezpečí malých baterií, které si malé dítě často dá do pusy a polyká. Schovejte je na bezpečné místo, kam se dítě nedostane, taktéž i přístroje, které je obsahují.
 • Větším dětem vysvětlete závažnost nebezpečí úrazu z drátů vedení vysokého napětí - nikdy na něj nesmí lézt!
 • Před úderem blesku se nemáme schovávat pod vysoký strom, na holém kopci, apod.

Závažnost úrazu bývá různá

Vliv zásahu proudem může být lehký, ale také fatální. Závažnost závisí na 2 faktorech:

 • Vlastnosti proudu – „nízkovoltážní“ (méně než 1 000 voltů) a „vysokovoltážní“ (více než 1000 voltů). K celkovému postižení dochází především při úrazu „vysokovoltážním“ elektrickým proudem. I malé popálení kůže či sliznic, které je způsobeno elektrickým proudem, je často více závažné proto, že dochází k postižení daných tkání do větších hloubek, nezávisle na velikosti popálené plochy.
 • Místo a rozsah postižených tkání, orgánů. Úraz elektrickým proudem může způsobovat buď pouze místní postižení, které má charakter popálení kontaktní kůže či sliznice nebo může vyvolat celkovou reakci. Ta vede k postižení srdeční aktivity nebo zástavě dechu či ztrátě vědomí.

PRVNÍ POMOC při zasažení elektrickým proudem

Při úrazu elektrickým proudem postupujte tak, abyste neohrozili kontaktem s elektrickým vedením také sebe.

Jestliže nedošlo k přerušení elektrického proudu, vypněte jistič nebo hlavní vypínač.

Pokud nelze bezpečně přerušit přívod proudu, použijte k odstranění postiženého z dosahu působení elektrického proudu nevodivý předmět, např. násadu od smetáku nebo větev. Pozor, nesmí být vlhká, protože voda je vodivá! Nepoužívejte kovové předměty!

Následně:

 • Pokud je dítě při vědomí a má na ruce, ústech či jinde popálení kůže, měli bychom samozřejmě vyhledat lékaře k posouzení léčby a dalšího ošetření spáleného místa.
 • Pokud dítě ztratí vědomí nebo nedýchá, měli bychom zjistit, zda má zachovanou srdeční činnost a podle toho zahájit resuscitaci. V těchto všech případech se může jednat o systémové postižení organizmu, s poruchami srdeční činnosti, což vždy vyžaduje bezprostřední lékařské ošetření.
 • Pokud zjistíme, že dítě polklo baterii, musíme rovněž vyhledat lékařskou pomoc pro nebezpečí poleptání sliznic trávicího traktu a dalších komplikací.
Mohlo by vás také zajímat: Když musí dítě do nemocnice
Pomohl vám článek?
Související témata
Zdraví batolete Vývoj batolete a péče o něj
Sdílejte článek s přáteli
Do oblíbených
Související témata
Zdraví batolete Vývoj batolete a péče o něj
Související články
Nutriklub stále roste.
Děkujeme vám za důvěru.
Chci se zaregistrovat
20+
Odborníků se zapojilo do tvorby obsahu
100 000+
Spokojených maminek a tatínků
350+
Článků
od odborníků
25 000+
Zodpovězených dotazů v naší poradně
Chci se zaregistrovat
Online poradna