Co dělat, když je dítě zasaženo elektrickým proudem?

malé dítě strká prsty do elektrické zásuvky

Úraz elektrickým proudem je u dětí naštěstí méně častý než jiné typy úrazů, je ale stejně závažný. Jaká je první pomoc při zasažení elektřinou?

Zasažení dítěte elektrickým proudem musíme především předcházet a dodržovat pravidla bezpečnosti - ať jsme doma, nebo na výletě. Tedy zamezit styku dítěte s elektrickým prodem, při bouřce se chovat bezpečně a varovat dítě před lezením na sloupy s vysokým napětím.

Předcházejte situacím, kdy malé dítě:

 • kousá elektrické šňůry
 • dává různé předměty do elektrické zástrčky
 • přímý kontakt s dráty elektrického vedení
 • může udeřit blesk
 • má možnost polknutí baterie z mobilu či jiného elektrického spotřebiče

Zabezpečujte, vysvětlujte...

 • Malým dětem musíme zabránit v kontaktu s elektrickými kabely či zásuvkami - zde poslouží bezpečenostní kryty, apod.
 • Pozor také na nebezpečí malých baterií, které si malé dítě často dá do pusy a polyká. Schovejte je na bezpečné místo, kam se dítě nedostane, taktéž i přístroje, které je obsahují.
 • Větším dětem vysvětlete závažnost nebezpečí úrazu z drátů vedení vysokého napětí - nikdy na něj nesmí lézt!
 • Před úderem blesku se nemáme schovávat pod vysoký strom, na holém kopci, apod.

Závažnost úrazu bývá různá

Vliv zásahu proudem může být lehký, ale také fatální. Závažnost závisí na 2 faktorech:

 • vlastnosti proudu – „nízkovoltážní“ (méně než 1000 voltů) a „vysokovoltážní“ (více než 1000 voltů). K celkovému postižení dochází především při úrazu „vysokovoltážním“ elektrickým proudem. I malé popálení kůže či sliznic, které je způsobeno elektrickým proudem, je často více závažné proto, že dochází k postižení daných tkání do větších hloubek, nezávisle na velikosti popálené plochy.
 • místo a rozsah postižených tkání, orgánů. Úraz elektrickým proudem může způsobovat buď pouze místní postižení, které má charakter popálení kontaktní kůže či sliznice nebo může vyvolat celkovou reakci. Ta vede k postižení srdeční aktivity nebo zástavě dechu či ztrátě vědomí.


PRVNÍ POMOC při zasažení elektrickým proudem

Při úrazu elektrickým proudem postupujte tak, abyste neohrozili kontaktem s elektrickým vedením také sebe.

Jestliže nedošlo k přerušení elektrického proudu, vypněte jistič nebo hlavní vypínač.

Pokud nelze bezpečně přerušit přívod proudu, použijte k odstranění postiženého z dosahu působení elektrického proudu nevodivý předmět, např. násadu od smetáku nebo větev. Pozor, nesmí být vlhká, protože voda je vodivá! Nepoužívejte kovové předměty!

Následně:

 • Pokud je dítě při vědomí a má na ruce, ústech či jinde popálení kůže, měli bychom samozřejmě vyhledat lékaře k posouzení léčby a dalšího ošetření spáleného místa.
 • Pokud dítě ztratí vědomí nebo nedýchá, měli bychom zjistit, zda má zachovanou srdeční činnost a podle toho zahájit resuscitaci. V těchto všech případech se může jednat o systémové postižení organizmu, s poruchami srdeční činnosti, což vždy vyžaduje bezprostřední lékařské ošetření.
 • Pokud zjistíme, že dítě polklo baterii, musíme rovněž vyhledat lékařskou pomoc pro nebezpečí poleptání sliznic trávicího traktu a dalších komplikací.

 Autor: MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář dětské polikliniky Fakultní nemocnice Praha – Motol

Mohlo by vás také zajímat: Když musí dítě do nemocnice