Psychomotorický vývoj dítěte (31.–36. měsíc)

Zjistěte, které schopnosti motoriky a řeči jsou znakem správného vývoje vašeho dítěte. Nejen díky školce můžete pozorovat vytváření hlubších sociálních vazeb.

Mom helping and teaching little girl to tide up her shoelace

Tříleté děti již umějí navazovat první přátelské vztahy a začínají mít schopnost zlepšovat náladu, je-li někomu v jejich okolí do pláče. Umí nakreslit kružnici, stříhat rovně nůžkami, stát na jedné noze a rozvíjí se i v řadě dalších směrů. Toto období je ideálním časem pro navazování nových vztahů s ostatními dětmi i dospělými.

Hrubá motorika

Vaše dítě se stává mnohem hbitějším. Dokáže například chodit po schodech nahoru i dolů a přitom střídat obě nohy. Leckdy se nepotřebuje ani přidržovat zábradlí. Výborně zvládá jízdu na tříkolce či kole s přídavnými kolečky. Zvládá se odrážet sounož a vyskočit tak do vzduchu. Přečtěte si více o pohybovém vývoji batolete v článku Batole a pohyb.

Od 3 let

Tříleté děti rády závodí v různých hrách založených na skákání, běhání a lezení. Jak vaše dítě zvládá koordinaci a udržení rovnováhy, si můžete otestovat vy sami.

Test zralosti hrubé motoriky

Testem pro zralost hrubé motoriky je stoj na jedné noze. Dítě staré 3 roky by mělo vydržet stát na jedné, a poté na druhé noze po dobu 3 sekund, aniž by výrazně vychylovalo tělo a padalo.

Námět na hru

S dítětem si můžete hrát tak, že jej pobídnete, aby skákalo po jedné noze s rukama v bok. Zaujme jej jistě i skákání panáka. Rytmické střídání – pohyby paží při chůzi, můžete podpořit například pochodem při hudbě. Dítě bude milovat hry, při nichž si vybije svou přebytečnou energii. Proto s ním choďte co nejvíce na dětská hřiště, kde mají skluzavky, houpačky a prolézačky včetně těch, na nichž je složitější udržet rovnováhu.

Vývoj hrubé motoriky bude ukončen až ve věku přibližně 5 let dítěte, kdy bude schopno:

 • krokových variací do hudby,
 • bude umět šplhat,
 • jezdit na mobilních hračkách bez přidaných záchranných prvků,
 • bude zvládat rozličné pohybové hry.

Jemná motorika

 • Při stavbě z kostek dokáže tříleté dítě na sebe postavit 9 – 10 kostek, aniž by věž spadla. Důležitá je ovšem rovnost podkladu, na němž dítě věž staví. Tříleté dítě dokáže postavit most ze tří kostek a tudíž i odhadnout, jaká vzdálenost musí být mezi 2 základními kostkami (pilíři), aby svrchní kostka nepropadla.
 • Při kresbě tužkou dokáže dítě nakreslit rozpoznatelný obrázek. Většinou bývá kresba postaviček stále v podobě „hlavonožce“, ale svou kresbu obohatí o uši, nos, širší úsměv zobrazující horní a spodní ret, zuby, prsty na nohou i rukou apod. Kresba zvířat i předmětů bývá podobná kresbě postav.

Co už dokáže?

Velmi dobře dokáže nakreslit kružnici. Dokáže nakreslit dvě přímky, které se protínají v pravém úhlu, i když ne zcela přesně.

Co ještě nezvládne?

Pravoúhlé geometrické tvary však ještě malovat nezvládne.

 • Při vybarvování, například omalovánek, bude vaše dítě stále čárat přes obrázek, ačkoli se bude viditelně snažit do obrázku „vejít“.
 • Má-li dítě chuť, dokáže samo rozepnout i zapnout knoflíky, což mu umožňuje samostatné oblékání.
 • Při stříhání nůžkami dokáže udržet linii střihu téměř rovnou. Složitější obrázky vystřihuje výhradně do základních geometrických tvarů – čtverce, obdélníku, trojúhelníku… Takže např. obrázek zvířete z časopisu, bude mít vystřižený ve tvaru fotografie.

Osobnost dítěte

První přátelské vazby

Vaše dítě již nemusí být vůbec závislé na vás a je více přístupné ostatním dětem. Může si začít vytvářet pevné přátelské vztahy s některými dospělými a ostatními dětmi. Pokud uvidí, že je někomu smutno, pokusí se mu nějakým způsobem náladu zlepšit (např. podáním hračky jinému dítěti či plačícímu mladšímu sourozenci).

Utváření kladných vlastností

Pro 3leté dítě je většinou vhodný kolektiv ostatních dětí. Bude si v něm utvářet kladné vlastnosti jako je např. nesobeckost a začne chápat pojem pravda a čestnost. Pokud dítě přizná svůj přestupek, odměňte je za pravdomluvnost. Případný trest za přestupek odložte na pozdější dobu. Podporujte časté kontakty s jinými dětmi i dospělými, aby mělo možnost vytvářet si zdravé sociální vazby a dokázalo i samo odporovat (dospělým i dětem), pokud je přesvědčeno, že činnost, která je po něm požadována, může ohrozit jeho sebevědomí, zdraví apod.

Řeč

Vaše dítě mluví plynuleji, je si jistější, má rádo nová slovíčka a samo si rádo nové tvary slov také vymýšlí. Uvědomuje si, že prostřednictvím řeči dokáže ovládat jednání jiných lidí, takže začne používat slova např. „Přines mi“, „Mohu dostat“, „Zkusím to“, „Ty to uděláš“, „Pomoz mi“ apod. S jistou samozřejmostí používá podmiňovací způsob „Chtěl bych, aby…“.

Rozvoj gramatiky je rychlý. Používá většinou správné tvary sloves v minulém i budoucím čase (výjimkou jsou nepravidelná slovesa, kdy tvar slovesa v minulém čase odpovídá zkomolenině tvaru slovesa v přítomném čase).

Jak dítě opravit, když nemluví správně?

Pokud dítě hledá k vyjádření správný tvar slova, šetrně jej doplňte. Šetrně opravujte chyby, které právě řeklo. Oprava ale není nutná vždy. Mohli byste od slovního vyjadřování dítě odradit.

 • Zeptejte se na názor dítěte, pokud víte, že odpoví tak, že s tím můžete souhlasit. Dítě bude mít radost, že samo rozhodlo.
 • Používejte delší a složitější věty. Pokud na vás dítě mluví, otočte se k němu a věnujte mu pozornost.
 • Tříleté děti rády šeptají, takže si můžete společně pohrát na „tichou poštu“ nebo si jen tak šeptat do ucha, aby někdo jiný něco neslyšel.

Náměty na hry

Jedlá barva na prsty

Protože děti milují malování, nabídneme vám tentokrát recept na „jedlou“ barvu na prsty. Díky ní pak můžete vytvářet rozličné „obrazy“, například toho, co jste dnes dělali, četli, viděli či s kým jste si hráli a mluvili.

Domácí výroba barvy na prsty

Budete potřebovat:

 • vodu
 • škrob
 • 75 g hladké mouky
 • potravinářské či vodové barvy

Postup:

 1. Smíchejte v hrnci 75 g hladké mouky s vodou. Za stálého míchání uveďte směs téměř do varu a přidejte do ní škrob rozmíchaný v malém množství studené vody dle vlastního uvážení.
 2. Pokud bude barva řidší, nebude držet dítěti na prstu a nebude s ní tedy moci malovat.
 3. Pokud bude barva příliš hustá, bude tvořit hrudky a po zaschnutí na papíře se bude odlupovat.
 4. Hmotu nechte vychladnout a obarvěte ji malým množstvím potravinářské barvy či vodovými barvami.


Tento text je posledním dílem seriálu článků o psychomotorickém vývoji dětí od porodu až do 3 let věku. Pokud vám snad články nezodpověděly některé vaše otázky, neváhejte kontaktovat poradnu našich odborníků. Můžete s nimi i online chatovat.

Autor: Mgr. Iva Bílková, fyzioterapeutka

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x