Kdy očkovat děti proti planým neštovicím?

  • Zjistěte, kdy je ten správný čas očkovat proti planým neštovicím. 
  • Jaká jsou rizika, kdy očkování odložit a jak se neštovice projevují? Čtěte více.


Cute baby girl receiving vaccine, mother next to her

Plané neštovice jsou běžným dětským onemocněním. Způsobuje je virus Varicella zoster. Nemoc se nejvíce vyskytuje u dětí do 10 let, a to v zimě a brzy na jaře. Identický virus způsobuje u dospělých pásový opar.

Planými neštovicemi se člověk nakazí dotykem, ale i vzdušnou cestou. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění. Po kontaktu s infikovanou osobou onemocní až 90 % populace bez protilátek (získaných očkováním nebo proděláním nemoci). Nejvíce infekční jsou první dny nemoci. Člověk je nakažlivý již 1 – 2 dny před výsevem vyrážky. Po šesti dnech od výskytu prvního puchýřku je již nakažení další osoby nepravděpodobné.

Jak se plané neštovice projevují?

Inkubační doba planých neštovic je 2 – 3 týdny (obvykle 14 – 16 dní). Pak nastupují nespecifické projevy, jako například horečka, průjem, bolest a svědění kůže. Tyto příznaky se však u malých dětí nemusejí vůbec vyskytnout.

Po 3 až 4 dnech se objeví první vyrážka. Nejprve v podobě červených skvrnek, které volně přecházejí ve větší puchýřky o velikosti 0,5 cm. Ty jsou vyplněny čirou tekutinou a velmi svědí, což svádí ke škrábání a následnému zanesení sekundární bakteriální infekce. Jako další komplikace se může vyskytnout zápal plic, sepse, zánětlivé postižení mozečku (porucha rovnováhy), zánět kloubu či postižení ledvin nebo jater.  

Puchýřky nejčastěji nalézáme na hlavě a končetinách, ale mohou se vyskytnout i na genitáliích nebo i dalších sliznicích (horních cest dýchacích). Potom puchýřek zasychá a vytváří krustu. Na těle se obvykle vyskytují různé fáze onemocnění současně. Tedy červené pupínky, puchýřky i krusty. Tyto fáze trvají dohromady přibližně týden. Vyskytují-li se na těle už pouze krusty, pacient přestává být infekční. Do tří týdnů se obvykle zahojí všechny kožní projevy.

Nejvíce jsou ohroženi novorozenci a osoby s oslabenou imunitou.

Nebezpečí závažného průběhu planých neštovic hrozí zejména u novorozenců,  osob s oslabenou imunitou či se zývažným chronickým onemocněním. V těchto případech může dojít i k postižení různých orgánů včetně centrální nervové soustavy.

Je třeba upozornit, že žádná vakcína nemá 100% účinnost, takže i u vakcín proti planým neštovicím může dojít ke vzplanutí nemoci i přesto, že byl člověk očkován. Uvádí se však, že ve srovnání s neočkovanými jedinci má infekce mírnější průběh.

Vakcíny

Vakcíny proti planým neštovicím jsou u nás registrovány dvě:

  • Priorix–Tetra,

  • Varilrix.

Všechny tyto vakcíny obsahují živé oslabené viry příslušných nemocí (u zdravých lidí nevyvolají onemocnění).

Priorix-Tetra slouží k očkování současně proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (proti těmto nenocem se očkuje povinně) a planým neštovicím. Varilrixem se očkuje jen proti planým neštovicím.

Očkovací schéma

Priorixem-Tetra se mohou očkovat děti od 11. měsíce do 12 let věku, pokud to však epidemiologická situace vyžaduje, je možné očkovat již děti od ukončeného 9. měsíce. Očkování se provádí dvěma dávkami vakcíny v intervalu 6 - 10 měsíců, minimálně 6 týdnů.

Varilrixem se očkuje od 9. měsíce věku. Očkování se provádí dvěma dávkami, vždy nejméně 4 týdny, ideálně 6 týdnů po první dávce.

V jakém případě očkování odložit?

Očkování odložte v případě právě probíhajícího horečnatého onemocnění. Očkování je kontraindikováno u osob s primárními nebo získanými imunodeficitními stavy a  u osob se známou přecitlivělostí na neomycin nebo na kteroukoli složku této vakcíny. Jedinci, u nichž se po požití vejce vyskytla anafylaktická reakce, musí být očkováni s extrémní opatrností a musí být okamžitě k dispozici odpovídající léčba ke zvládnutí anafylaxe (platí pro vakcínu Priorix-Tetra, ta můž obsahovat stopy vaječné bílkoviny). Neočkují se ani osoby, u kterých proběhla po předchozím očkování proti příušnicím, spalničkám, zarděnkám anebo planým neštovicím anafylaktická reakce.

Šest týdnů po vakcinaci proti planým neštovicím by neměly být užívány léky s kyselinou acetylsalicylovou (např. Aspirin, Acylpyrin…). Tyto léky se však u dětí nemají vůbec užívat, proto se toto doporučení týká jen dospělých osob.

Jelikož se jedná o vakcíny s živými oslabenými viry, je možné, ale jen velmi vzácně, že se po očkování virus planých neštovic přenese na dalšího člověka. To se může stát jen v případě, že u očkované osoby dojde k výsevu pupínků, které se podobají planým neštovicím. Je proto žádoucí, aby se tito lidé nestýkali s těhotnými ženami a s lidmi, kteří trpí nějakou formou imunodeficitu, dokud tato vyrážka zcela nezmizí.

Očkování v těhotenství a při kojení

Všechny vakcíny proti planým neštovicím jsou kontraindikovány v těhotenství. Rovněž otěhotnění v následujícím měsíci po očkování je nežádoucí . Pokud k otěhotnění přesto dojde, záleží další postup na ženě a ošetřujícím lékaři. Přerušení těhotenství není jednoznačně indikováno, obecně však platí, že divoký virus planých neštovic může vést k poškození plodu a souviset s těžkým průběhem této nemoci u novorozence. Očkování se neprovádí ani u kojících žen, protože je možné, že vakcinační viry pronikají do mateřského mléka.

Jaké mohou být nežádoucí účinky očkování?

Jako velmi časté nežádoucí účinky očkování (četnost výskytu >= 10%) jsou popisovány běžné reakce, jako zarudnutí, otok, bolest či svědění  v místě vpichu, i horečka zejména po první dávce vakcíny. Často je také popisována alergická kopřivka a dále vyrážka podobná planým neštovicím v okolí vpichu.

Pro vakcínu Priorix-Tetra platí, že se horečka nemusí vyskytnout ihned po očkování, ale až 4 – 12 dní po aplikaci. Očkování jedinců s osobní a rodinnou anamnézou výskytu konvulzí (včetně febrilních křečí) by mělo být posouzeno s opatrností, pro zvýšené riziko výskytu horeček a febriních křečí v  průběhu 5 až 12 dnů po první dávce vakcíny Priorix-Tetra. U těchto jedinců by měla být zvážena alternativní imunizace samostatnou vakcínou MMR a vakcínou proti planým neštovicím.

Pro aktuální informace týkající se očkování se podívejte na oficiální web státního zdravotnického ústavu.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x