Zácpa u dětí

miminko trpící zácpou marně sedí na nočníku

Zácpa může trápit děti napříč všemi věkovými kategoriemi. Existuje pro ni několik příčin a stejně tak i několik změn, které by vám mohli pomoci.

Za zácpu označujeme stav, kdy se dítě nemůže vyprázdnit po dobu delší než 48 hodin , stolice je při vyprazdňování nadměrně tvrdá a vyprazdňování je pro dítě obtížné . Podle této definice tedy za zácpu nepovažujeme stav, kdy je interval mezi vyprazdňováním delší, i několikadenní, ale stolice odchází bez obtíží a má normální konzistenci. 

Příčiny zácpy

Příčina zácpy je v podstatě buď organická (podložená nějakým onemocněním) a nebo funkční .

  • Organické příčiny

Mezi organické příčiny zácpy patří některá střevní, metabolická, hormonální nebo nervosvalová onemocnění. Některé z těchto nemocí se projeví zácpou již krátce po narození, i bez závislosti na způsobu výživy dítěte. Jsou to především nemoci střevní. Organická onemocnění musí vždy potvrdit nebo vyloučit lékař.

  • Funkční příčiny

Pod označením funkční zácpa si představíme situaci, kdy se za obtížemi neskrývá nějaké jiné konkrétní onemocnění, ale funkce střeva k vyprázdnění je zhoršená. Tato situace se objevuje buď akutně a nebo má dlouhodobý (chronický) charakter.

U malých dětí  se na rozvoji zácpy může podílet například změna jejich stravy. Často náhlý přechod z kojení na umělou výživu může být jednou z příčin. Přečtěte si článek o zácpě u kojenců .

U větších dětí  předškolního a školního věku reagují funkční zácpou především na různé psychogenní faktory zevního prostředí (zaneprázdnění hrou u menších dětí, stud u větších dětí a podobně). Obtíže při defekaci (vyprazdňování stolice) často vedou k poranění sliznice či kůže v okolí konečníku a dítě se tak dále obává vyprázdnit. Odchod stolice je pro dítě bolestivý, nepříjemný. Tyto stavy přechází do chronické zácpy a mohou se tak paradoxně projevovat i umazáváním spodního prádla a podobně.

Co dělat při zácpě dítěte?

Je nutné rozlišit, zda se zácpa objevila již krátce po narození dítěte, nebo až později v batolecím či vyšším věku.

U malých dětí   (novorozenci, kojenci) bychom měli zácpu konzultovat s ošetřujícím lékařem. 

U větších dětí  se můžeme nejdříve sami pokusit o odstranění obtíží úpravou životních podmínek, stravy, pohybového a pitného režimu.

Pokud jsme dále neúspěšní v řešení zácpy u dětí, kontaktujte lékaře, který provede další vyšetření a opatření.

Řešení opakované zácpy u větších dětí:

  • Dopřejte mu dostatečný časový prostor k vyprázdnění při ranním vstávání.
  • Nezanedbávejte snídani. První potrava, která po nočním lačnění přijde do trávicího traktu, podpoří peristaltiku střevní (pohyb střeva od horní k dolní části trávicího traktu) a je to tak vhodný impuls k rannímu vyprázdnění dítěte.
  • Dítě by mělo v případě potřeby mít vždy přístupnou toaletu a nezadržovat tak zbytečně a opakovaně stolici. Tento stav může vést společně se studem dítěte k rozvoji chronické zácpy.
  • Strava dítěte by vždy měla obsahovat dostatek zeleniny a ovoce. Je to z důvodů přívodu vlákniny, která podporuje střevní peristaltiku. Významné je podávání i zakysaných mléčných výrobků, které obsahují probiotické bakterie, s příznivým účinkem na střevní peristaltiku.
  • Dostatečný příjem tekutin v průběhu dne pomáhá ve změkčení stolice, i když významnou funkcí tlustého střeva, kde se stolice hromadí, je zvláště vstřebávání vody a zahuštění odcházející stolice. Působení pohybu na střevní svalovinu rovněž pomáhá k lepšímu zvládnutí vyprázdnění trávicího traktu. Svalovina zde působí jako střevní lis, který má významnou roli při vyprazdňování.
Autor: MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář dětské polikliniky Fakultní nemocnice Praha – Motol