Strach z porodu? Zvolte předporodní kurzy a navštivte porodnici!

ženy  se zbavují strachu z porodu na předporodním kurzu

Příprava na porod napomáhá zmírnit či odbourat strach a negativ­ní emoce související s porodem samotným, porodními bolestmi a obavami o dítě.

Předporodní příprava

Hlavním zdrojem informací a praktických cvičení pro nastávající maminky je systém předpo­rodních kurzů zařazených do systému takzvané předporodní přípravy, které jsou vedeny zkušenými porodní­mi asistentkami. Základním smyslem předporodní přípravy je připravit nastávající maminku a případně i jejího partnera na duševní a tělesné změny, které k těhotenství a pozdějšímu mateřství neodmyslitelně patří.

Předporodní příprava bývá rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou.

Teoretická část

Před porodem

Tato část bývá rozdělena do několi­ka lekcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé fáze těhotenství, porodu a šestinedělí. Nejsou opomenuty například ani komplikované situace, kdy je nutné těhotenství ukončit ope­rací. Nastávající maminky se také seznamují s praktickými informacemi, jako jsou:

Praktická část

V této části předporodního kurzu se má nastávající maminka naučit činnosti, které jí ulehčí porod a urychlí její zotavení po něm. Patří sem například:

Cvičení před porodem

  • nácvik správného dýchání během porodu
  • účinného používání břišního lisu a pánevního dna
  • osvojení si polohy při poro­du
  • nácvik masáží
  • ukázky úlevových poloh a relaxačních technik

Praktická část může mít svá omezení. O tom, zda je cvičení pro těhotnou ženu vhodné, by měl rozhodnout ošetřující gynekolog. U rizikových nebo patologicky probíhajících těhotenství by totiž cvičení mohlo způsobit další komplikace.

Seznamte se s prostředím. Prohlídka porodního sálu

Seznamte se s porodnicí

Užitečnou součástí předporodní přípravy je také návště­va porodního sálu , obvykle ve III. trimestru těhotenství. Ta slouží především k jejich seznámení se s personálem, prostředím porodního sálu a prostor, kde se bude nastávající maminka se svým partnerem během porodu zdržovat.

Připravené maminky se cítí na porodním sále mnohem jistější, lépe spolupracují a samotný porod si tímto znatelně zkracují. Jejich pozitivní ladění při porodu po něm významně přispívá ke zdárnému průběhu poro­du, jejich dobré spolupráci se zdravotnickým personálem a neposlední řadě i bezproblémovému zvládnut prvních dnů doma po návratu z porodnice.

Víte, co byste měla mít připraveno pro miminko, než se narodí?

Přejděte do naší aplikace a zjistěte, co Vám ještě chybí a co už máte sbalené.

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3