Zlomeniny a výrony u dětí

S vývojem dítěte se zvyšuje i pravděpodobnost úrazu končetin, které u dětí nejsou vzácností. S naší první pomocí při zlomeninách budete připraveni.

Baby's feet in pediatrician hand - massaging

Poranění kůže

V případě, že je poranění provázeno krvácením z poraněné kůže, ošetřete nejdříve krvácející ránu. Pokud je rána zašpiněná, prolijte ránu peroxidem vodíku nebo jiným desinfekčním prostředkem a nejlépe sterilními čtverečky dále vysušte.

Dále dle potřeby buď nechte zaschnout, nebo při větší a dále krvácející ráně překryjte sterilním obvazem. Sterilní krytí je možné koupit v lékárně, pozor však na datum použitelnosti, které je vždy na balení vyznačeno.

Zlomenina

Pokud je poranění provázeno otokem a výraznou bolestivostí končetiny, je nutno uvažovat o zlomení kosti. Manipulace s končetinou může vést v případě pohybu úlomků kostí k dalšímu poranění okolních tkání a zvláště cév a nervů. Proto pokud možno s končetinou nehýbejte. Před transportem dítěte k lékaři je vhodné končetinu fixovat.

Jak končetinu fixovat?

Končetinu fixujeme dlahami, které pochopitelně běžně v domácnosti nemáme, proto použijte vhodné náhrady – tyč od smetákurolička od potravinářské fólie, deska nebo např. lyžařská hůlka
Nepoužívejte plastová pravítka, jelikož se snadno lámou. K fixaci končetiny by neměly být použity ani žádné ostré předměty nebo předměty, na které by mohla dítěti vzniknout kožní alergie.

Zásadou je, že vzájemně protilehlé strany končetiny podložíme dlahou nebo nějakým pevným materiálem, který velikostí přesáhne klouby nad místem a pod místem úrazu.

Dlahy nebo jiný materiál je nutné měkce podložit tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu dlahy s kůží pacienta. Obinadlem nebo šátkem je pak vhodné protilehlá místa končetiny kolem obou dlah fixovat. Pohyb horní končetiny můžete omezit její fixací obvazem kolem krku.

Jak poznáte zlomeninu? 

  • bylo cítit nebo slyšet, že kost praskla
  • došlo k částečné nebo úplné ztrátě pohyblivosti
  • pohne-li se postiženou končetinou, vydá skřípavý zvuk
  • deformace a abnormální pohyb v místě zlomeniny, např. ruka se ohýbá na jiném místě než v lokti
  • svalovina kolem místa zranění je ochablá
  • svalové křeče

Tipy

Budete-li chtít postižené místo chladit, např. ledem, nikdy ho nepřikládejte přímo na pokožku. Hrozí poškození kůže!

Zahrajte si s dětmi hru na nemocnici, při které si nanečisto vyzkoušíte, jak byste dítěti případné poranění končetiny v praxi ošetřili. Hru neodkládejte, zahrajte si ji třeba hned zítra.

Otevřená zlomenina

Pokud se jedná o tzv. otevřenou zlomeninu, znamená to, že je rána otevřená a koukají z ní zlomené kosti. Nikdy kousky kostí nezasunujte zpět. Krvácení zastavte nejlépe tlakovým obvazem a končetinu fixujte.

Je nutná návštěva lékaře?

Ano, rozhodně!  Zraněné dítě dopravte na nejbližší chirurgickou ambulanci nebo volejte záchrannou službu.

Výron

Kromě zlomeniny kosti se mohou u dítěte uvolnit tkáně v oblasti kloubu. V místě poranění se objeví otok - výron. Postižení je bolestivé. 

První pomoc

Zafixujte oblast postižení. Místo kolem kloubu stáhněte pružným obinadlem. Pod pružné obinadlo je potřebné kůži podložit vatou nebo jiným měkkým materiálem, aby nedošlo k poranění kůže.

Je nutná návštěva lékaře?

Ano. Dítě co nejdříve dopravte k lékaři.

NEZAPOMEŇTE

Při každém úrazu končetiny musíme posoudit její funkčnost v pohybu, případně při chůzi. Záleží na tom, jak dítě reaguje. Nemůže-li se dítě postavit na poraněnou dolní končetinu, nebo nemůže-li hýbat rukou, pak je k tomu rozhodně nenutíme.

I když se snažíte předcházet zraněním a úrazům svých dětí a poučujete je o možných nebezpečích, nezapomínejte podporovat jejich fyzickou aktivitu, která je předpokladem k utužování zdraví a správnému fyzickému ale i psychickému vývoji.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x