Volba anestezie při porodu císařským řezem

  • Císařský řez je nitrobřišní operační výkon, který trvá za normálních okolností 45 - 60 minut. 
  • K vyjmutí miminka z dělohy dojde většinou v prvních 3 - 15 minutách operace. 
  • Volba anestezie během císařského řezu závisí na mnoha faktorech (časová naléhavost, přání rodičky). 
  • Je na lékaři, který porod vede a na anesteziologovi, aby pečlivě zvážili všechny okolnosti a zvolili vhodnou anestezii, která zajistí bezpečnost matky i miminka.

Jaké jsou možné druhy anestezie?

V případě plánovaného císařského řezu jsou varianty probrány s rodičkou a ta má pak možnost výběru. Z hlediska použité anesteziologické metody se stav miminka po porodu obvykle neliší.

Epidurální anestezie

U císařských řezů se v současné době provádí převážně anestezie místní (svodná), což může být anestezie spinální (subarachnoidální) nebo epidurální (peridurální). V těchto případech zavede anesteziolog katetr ve výši bederních obratlů  do páteřního kanálu a tímto katetrem aplikuje anestetikum, které blokuje vnímání bolesti v operačním poli.

Při této anestezii je minimální riziko vdechnutí obsahu žaludku a tím poškození plic operantky, není nutno zavádět endotracheální rourku do krku a průdušnice.

Výhodou je také minimální zátěž anestetiky pro miminko, nehrozí mu útlum pod vlivem léků podaných v průběhu anestezie a také, vzhledem k tomu, že budoucí maminka je při vědomí, je zde možnost bezprostředního kontaktu maminky s novorozeným potomkem ještě v průběhu operace.

Maminka se ihned dozví stav, míry a váhu miminka, může komunikovat s lékaři i partnerem.

Katetr v bederní oblasti je možno ponechat následné 2 pooperační dny, kdy slouží k aplikaci látek tlumících pooperační bolest. Maminka i miminko jsou tak ušetřeni vedlejších účinků opiátových injekcí, aplikovaných do svalu.

Indikací k epidurální anestezii je jakýkoliv císařský řez, který není prováděn v časové tísni. Provedení epidurální anestezie představuje zdržení cca 15 - 20 minut.

Pro koho je vhodná?

Je zejména vhodná u rodiček s vysokým tlakem, preeklampsii, chorobami plic a dýchacích cest, u rodiček HIV positivních, neboť nezatěžuje imunitní systém, u rodiček závislých na psychotropních látkách.

Mohlo by vás také zajímat: Příprava na porod aneb jak připravit sebe i partnera

Spinální anestezie

Při urgentních operacích je vhodnější spinální (subarachnoidální) anestezie, kdy je provedena punkce subarachnoidálního prostoru páteřního kanálu a lokální anestetikum působí na nervové struktury bezprostředně.Má tedy rychlejší nástup účinku. Punkce tvrdé pleny a pavoučnice zanechá občas punkční otvor otevřený, tím dojde k úniku mozkomíšního moku a poklesu tlaku mozkomíšního moku, což má za následek postpunkční bolesti hlavy. Jedná se o velmi nepříjemné bolesti hlavy, zhoršující se ve stoje a vsedě. 

Pokud neustoupí do 2 dnů od operace při zvýšeném příjmu tekutin, je nutno provést tzv. krevní záplatu. Lékař aplikuje 10 - 20 ml krve rodičky do prostoru po punkci.

Kontraindikací spinální anestezie jsou degenerativní míšní onemocnění (např. roztroušená skleróza).

V tomto případě je nutné císařský řez provést v klasické (celkové) anestezii. Celková anestezie intubační s použitím svalové relaxace je metodou volby při ohrožení života matky nebo plodu.

Celková anestezie

Jde především o pupečníkové komplikace porodu, vedoucí k náhlé hypoxii plodu (miminku se nedostává dostatek kyslíku), silné předporodní krvácení při předčasném odlučování placenty nebo při vcestném lůžku.

Dalšími méně častými důvody k volbě celkové anestezie je extrémní obezita, některá neurologická onemocnění či anomálie v oblasti bederní páteře.

Celková anestezie má rychlý a spolehlivý nástup účinku, nehrozí kolísání krevního tlaku a je zde spolehlivější kontrola dýchání v  jejím průběhu. Má však také své nevýhody a rizika. Může být lehce vyšší riziko vdechnutí žaludeční tekutiny, jsou možné potíže se zavedením endotracheální rourky do průdušnice. Novorozenec, pokud není porozen velmi rychle, může být utlumen léky, podanými v průběhu operace do krevního řečiště rodičky.

Kontakt maminky s miminkem v průběhu porodu a těsně po porodu není možný vůbec.

Víte, jaký vliv má porod císařským řezem na imunitu dětí?

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x