Jak naučit dítě mluvit? Rozvíjejte jeho komunikační schopnosti

První slůvko řeknou děti obvykle kolem jednoho roku, postupně se řeč vyvíjí a dítě začíná mluvit. Existuje několik tipů, kterými jim můžete pomoci.


První slovo bývá obvykle podstatné jméno, a bývá to obyčejně opakování jednoduchých slabik, jako je „tata“, „mama“ nebo „hamham“. Nejčastěji jsou to tedy slova, kterými se označují osoby nebo zvířata. V tomto období se nepokoušejte děti opravovat. Kromě těchto slov vydává dítě spoustu zvuků, ukazuje, brebentí a rozumí více, než je schopno říct. Jedno slovo může pokrýt třeba celou třídu předmětů (například všechna zvířátka jsou „haf“ apod.).

Slovní zásoba se postupně rozšiřuje

Kolem 14. měsíce je slovní zásoba batolete kolem 5 výrazů, kolem 22. měsíce si dítě vybere jedno nebo dvě „nosná“ slova a k těm bude přiřazovat spoustu podstatných jmen (například: „táta pryč“, „pá auto“ atd.). Ve dvou letech už může být slovní zásoba kolem dvou stovek slov, která začne dítě aktivně používat.

I když dítě chybuje, v mluvení ho podporujte!

Pamatujte na to, že v rozvoji řeči se střídají období, kdy dítě řekne deset nových slov, ale pak třeba týden nepřidá další. Koncem druhého roku dítě sleduje to, co říkáte, a ví, jak se mají věci říkat, i když to ještě neumí. Začíná užívat zvratná zájmena a předložky, začíná skloňovat a časovat, ale stále s chybami. Ve třech letech děti začnou používat složitější věty, ale často s nesprávným slovosledem.

Přečtěte si o vývoji dětské řeči více 

Ve 4 dílném odborném seriálu se dozvíte, jak rozvíjet komunikační schopnosti dítěte od jeho narození, v prvních měsících života až po nástup do školky a předškolní věk.

Rozvíjíme řeč, I. díl:  Narození a první rok života

Rozvíjíme řeč, II. díl: První slova

Rozvíjíme řeč, III. díl:  Od 1 do 3 let

Rozvíjíme řeč, IV. díl:  Od 3 do 6 let

Telegrafická řeč

První věty batolete postrádají gramatické a skladební kvality, které ovlivňují jeho význam. Nepoužívá koncovky, spojky, předložky, samozřejmě že neovládá časy sloves a pády atd. Zvláštnosti najdete i ve slovosledu – malé děti kladou velmi často jádro sdělení na začátek – například „máma kopat“ apod.

Jak dítěte pomoci v rozvoji řeči?

  • Opakujte a rozšiřujte jeho věty, to dítě ujistí, že jste mu rozuměli a pomáhá mu to, aby tvořilo další věty.
  • Vysvětlete a zopakujte, co má dítě na mysli. „Táta boty“.  – „Ano, to jsou tátovy boty“
  • Nepoužívejte při mluvení s dítětem dlouhé věty a souvětí, dejte přednost krátkým a jednoduchým větám. Používejte jednoduchou gramatiku.
  • Dívejte se na věci, o kterých mluvíte, mluvte o tom, co vidíte a slyšíte (třeba ukažte na obrázek v knize).
  • Mluvte na dítě, když ho koupete, krmíte, přebalujete.
  • Podávejte např. batolecí mléka s obsahem LCP mastných kyselin, neboť mohou pomoci k lepšímu rozvoji řeči
  • Každý den použijte nějaké nové slovo, aby dítě mohlo dělat pokroky.
  • Za každý pokrok dítě vždy pochvalte.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte se s naší poradnou odborníků

Potřebujete radu? Spojte se s námi. Pomůžeme vám s otázkami týkajících se těhotenství, mateřství, rodičovství nebo výživy dětí.

Na vaše dotazy jsme připraveni odpovídat každý všední den od 8:30 do 16:00.

Důležité upozornění

Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením a kvalitou živin, mateřské mléko. Kojenecká výživa by měla být používána jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let věku dítěte. Vždy mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojeneckou výživu má i zvýšené finanční a sociální dopady oproti kojení. Pro zdraví kojence je důležité důsledné dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka, příkrmy, kaše a sušenky mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu. 

x