Plánujete miminko? Přidejte se k nám!
Získejte cenné rady od našich odborníků a množství další výhod!
Přidejte s k nám!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím daného pole vyslovujete svůj souhlas s tím, aby společnost Nutricia a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 63079640, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207 (dále jen „Společnost Nutricia“) shromažďovala a zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • jméno a příjmení

  • pohlaví

  • e-mailová adresa

  • datum narození Vašeho dítěte

  • fotografie (v případě, že byla z Vaší strany dobrovolně poskytnuta)

  • adresa (v případě, že byla z Vaší strany dobrovolně poskytnuta)

  • jméno Vašeho dítěte (v případě, že bylo z Vaší strany dobrovolně poskytnuto)

a to pro účely Vašeho zapojení do Nutrilon Ambasadorského programu, a to po dobu 4 let.

Poučení:

Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Společnost Nutricia prohlašuje, že je povinna jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje subjektů údajů za podmínek stanovených závaznými právními předpisy, především nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Vámi poskytnuté osobní údaje budou chráněny v souladu se Zásadami pro ochranu a zpracování osobních údajů společnosti Nutricia (úplné znění je dostupné na adrese www.nutricia.cz/GDPRochrana), aby bylo zaručeno, že budou uchovávány v souladu s GDPR.

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Společnost Nutricia v této souvislosti zpracovává, jejich opravu, omezení nebo výmaz a právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném GDPR. Subjekt údajů má také právo v této souvislosti a v souladu s GDPR vznést vůči Společnosti Nutricia námitku proti zpracování osobních údajů, případně se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla v souvislosti s tímto souhlasem porušena.

Prohlašuji, že tento souhlas uděluji dobrovolně, a že jsem byl/a poučen/a o tom, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové adresy privacy.cz@nutricia.com.

Nutriklub stále roste.
Děkujeme vám za důvěru.
Chci se zaregistrovat
20+
Odborníků se zapojilo do tvorby obsahu
100 000+
Spokojených maminek a tatínků
350+
Článků
od odborníků
25 000+
Zodpovězených dotazů v naší poradně
Chci se zaregistrovat