Podmínky použití stránek Nutriklub

Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Autorská práva

Data, která jsou obsahem těchto stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem těchto stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva.

Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu. 

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Společnost Nutricia a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ: 140 00, IČ: 630 79 640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3207 si uvědomuje, že můžete mít obavy z toho, jak jsou používány osobní údaje, které nám poskytnete. Uznáváme důležitost ochrany Vašeho soukromí. Veškeré informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje naleznete zde.

Cookies pro zlepšení uživatelského zážitku


Abychom Vám zpříjemnili zkušenost při používání těchto stránek a lépe porozuměli chování návštěvníků, používáme tzv. cookies. Veškeré informace o našich cookies jsou k dispozici zde.

Dárek k registraci

Pro nově registrované členy/nky Nutriklubu v období od 01. 01. 2018 do 31. 01. 2018, jejichž děti jsou ve věku 6-11 měsíců, máme jako poděkování za registraci připravený dárek. Nově registrovaní uživatelé si mohou vybrat mezi 1 ks Nutrilon Pronutra 2 v balení 350 g nebo 1 ks Nutrilon Pronutra obilno-mléčné kaše krupicové s ovocem.

Akce platí do vyčerpání zásob dárků (300 ks/měsíc), a dárek bude expedován do 14 dnů od zažádání a vyplnění doručovací adresy. Na poskytnutí dárku není právní nárok, Nutricia a.s. si vyhrazuje právo tuto akci předčasně ukončit či zrušit, případně změnit pravidla pro poskytování dárků. Akce se mohou zúčastnit jen noví, dosud neregistrovaní členové/členky s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, kteří vyplnili pravdivě a úplně své osobní údaje v registračním formuláři.