Plánujete miminko? Přidejte se k nám!
Získejte cenné rady od našich odborníků a množství další výhod!
Přidejte s k nám!

Prohlášení o ochraně osobních údajů

v souvislosti s návštěvou webových stránek www.nutriklub.cz, v souvislosti s registrací do Nutriklubu na webových stránkách www.nutriklub.cz/registrace a v souvislosti s registrací do aplikace Nutriklub+ prostřednictvím mobilního telefonu.  

Úvod

Společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 452 72 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1514 si uvědomuje, že můžete mít obavy z toho, jak jsou používány osobní údaje, které nám poskytnete. Uznáváme důležitost ochrany Vašeho soukromí. V souladu s předpisy platnými pro zpracování osobních údajů je společnost Danone „Správcem osobních údajů“.

Správce dodržuje povinnosti vyplývající z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a platných právních předpisů, které v České republice implementují GDPR, zejména pak zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Danone a.s. (dále jen „Danone“) shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s návštěvou webových stránek www.nutriklub.cz, v souvislosti s registrací do Nutriklubu na webových stránkách www.nutriklub.cz/registrace a v souvislosti s registrací do aplikace Nutriklub+ prostřednictvím mobilního telefonu. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů dále obsahuje informace o tom, které údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak Vám to může být k užitku.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit kterékoli z Vašich práv jakožto subjektu údajů,kontaktujte nás zde.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 11. března 2022.

Základní zásady a náš závazek chránit soukromí

V Danone jsme povinni chránit Vaše právo na soukromí. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat naše postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:

 • nejste povinni nám poskytovat žádné osobní údaje , které od Vás požadujeme. Pokud se rozhodnete nám osobní údaje neposkytnout, nemusíme však být schopni poskytovat Vám některé naše služby nebo dodávat naše výrobky;
 • Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ke konkrétním účelům, které s Vámi sdílíme a/nebo s nimiž jste dali souhlas;
 • snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně osobních údajů;
 • pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, snažíme se uchovávat je v podobě co možná nejpřesnější a nejaktuálnější;
 • jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci ;
 • Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich shromažďování a výrobku nebo službě, kterou Vám poskytujeme. 

Registrace

Některé z osobních údajů sbíráme při Vaší registraci na stránce www.nutriklub.cz/registrace nebo v mobilní aplikaci Nutriklub+. Tyto údaje slouží především k tomu, abychom Vám byli schopni nabídnout obsah šitý na míru potřebám Vašim a Vašeho dítěte. Více informací naleznete v sekci „Proč shromažďujeme a užíváme Vaše osobní údaje.“

Některé údaje jsou pro registraci povinné, jiné jsou volitelné. Při registraci máte možnost zadat především tyto osobní údaje: 

 • Vaše pohlaví
 • Vaše jméno a příjmení
 • Váš e-mail
 • datum narození Vašeho dítěte (popř. předpokládaný termín porodu)
 • jméno Vašeho dítěte (popř. bez uvedení jména v případě, pokud jméno pro Vaše dítě stále vybíráte).

Pro registraci můžete také používat své stávající účty u služeb Gmail a Facebook. V takovém případě získáme ještě dodatečné údaje a to především:  

 • Vaši profilovou fotografii, kterou používáte (jen v případě Facebooku)
 • Váš číselný identifikátor  

Další používání webu a souvisejících služeb

V souvislosti s Vaší registrací do Nutriklubu a aplikace Nutriklub+ můžeme přímo od Vás při Vaší účasti v našich akcích či soutěžích a při využívání našich dalších služeb (např. online poradny) shromažďovat tyto další druhy osobních údajů:

 1. další kontaktní údaje, jako jsou doručovací adresa, adresa pobytu nebo telefonní číslo, pokud nám je sami poskytnete;
 2. komunikace s Vámi, které mohou obsahovat podrobnosti našich rozhovorů prostřednictvím chatu, e-mailu info@nutriklub.cz, linek péče o zákazníky nebo zákaznické služby; 
 3. demografické údaje, například preference v oblasti životního stylu; k těmto preferencím může patřit preference některých výrobků, které nabízíme a Váš zájem o tyto výrobky; 
 4. historii Vašeho prohlížeče; jedná se například o stránky, které prohlížíte, datum a místo jejich prohlížení a IP adresu;  
 5. údaje o Vašem zdravotním stavu, pokud nám je sami poskytnete; jedná se především o informace porodu, popřípadě o alergiích; 
 6. údaje o Vašem dítěti, pokud nám je sami poskytnete; jedná se například o přítomnost nebo riziko alergie, které je možné vypočítat například na stránce www.nutriklub.cz/riziko-alergie nebo například údaje o růstu, které máte možnost zaznamenávat v aplikaci Růstový graf v mobilní aplikaci Nutriklub+;
 7. profily na sociálních médiích;
 8. údaje o Vašem chování na tomto webu (míra scrollování, navštívené odkazy, interakce s interaktivními prvky, doba na webu a další.) Pro tento způsob vyhodnocování používáme nástroj HotJar. Veškerá data jsou anonymizovaná a většině případů agregovaná. Pokud si však nepřejete, aby o Vašem chování na tomto webu byly součástí analytických výstupů, můžete se odhlásit zde (stránka je v anglickém jazyce, stačí kliknout na tlačítko "Disable Hotjar").

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i nepřímo 

a to tehdy, když: 

 • sdílíte obsah na stránkách sociálních médií, na webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi výrobky nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích; nebo 
 • čteme nebo shromažďujeme Vaše osobní údaje v rámci údajů shromážděných jinými webovými stránkami (můžeme například umístit reklamu na webových stránkách třetí osoby a když kliknete na tuto reklamu, můžeme získat informace o Vás a jiných návštěvnících těchto webových stránek, abychom mohli změřit dosah a úspěch takové reklamy).  

Tyto osobní údaje slouží především k tomu, abychom Vám byli schopni nabídnout obsah šitý na míru potřebám Vašim a Vašeho dítěte.

Proč shromažďujeme a užíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat ty nejlepší internetové zážitky a vysoce kvalitní zákaznický servis. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat zejména k těmto účelům:

 • abychom mohli spravovat Vaši registraci do Nutriklubu na webových stránkách www.nutriklub.cz/registrace po technické stránce, 
 • abychom mohli spravovat Vaši registraci do aplikace Nutriklub+ prostřednictvím mobilního telefonu po technické stránce, 
 • ke zpracovávání a zodpovídání Vašich dotazů, žádostí, stížností nebo reklamací, 
 • za účelem vývoje a zdokonalování našich výrobků, služeb, způsobů komunikace a fungování našich webových stránek, 
 • abychom Vám mohli sdělovat informace pomocí newsletterů, SMS zpráv, online poradny nebo jiných komunikačních kanálů, 
 • za účelem řízení našich každodenních obchodních potřeb souvisejících s Vaší účastí v našich soutěžích, loteriích nebo propagačních aktivitách, 
 • k ověřování totožnosti osob, které nás kontaktují telefonicky, pomocí elektronických prostředků nebo jinak, 
 • za účelem porozumění a posouzení zájmů, přání a měnících se potřeb zákazníků, abychom mohli zdokonalovat naše webové stránky, stávající výrobky a služby a/nebo vyvíjet nové výrobky a služby, 
 • za účelem poskytování personalizovaných výrobků a sdělení a doporučování výrobků Vám jakožto zákazníkům. 

Vaše osobní údaje můžeme rovněž potřebovat k dodržení povinností vyplývajících z právních předpisů nebo v rámci smluvního vztahu s Vámi.

V příslušných případech Vás požádáme o souhlas se zpracováváním osobních údajů.

Společnost Danone se v zásadě nesnaží zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů, tj. citlivé údaje, které se Vás týkají. Některé osobní údaje, které o Vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete, však mohou být zvláštními kategoriemi osobních údajů, často se týkají zdraví a životních podmínek.  

Citlivé údaje (například údaje o Vašem zdravotním stavu nebo údaje o zdravotním stavu Vašeho dítěte) budeme shromažďovat a zpracovávat jen s Vaším výslovným souhlasem. Poskytnutím citlivých osobních údajů v rámci online poradny výslovně souhlasíte s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení Vaší žádosti.

Jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám dáte, máte právo kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat v případě oprávněného zájmu, kdy naše použití Vašich osobních údajů je nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy jiných osob. Naše oprávněné zájmy mohou zahrnovat následující:

i. vedení, růst a rozvoj naší společnosti;

ii. provoz a zajištění bezpečnosti našich webových stránek a aplikací;

iii. zajištění bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance a návštěvníky;

iv. marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;

v. poskytování služeb našim zákazníkům;

vi. zadávání, sledování a zajištění plnění objednávek u našich dodavatelů;

vii. investování do nových produktů a jejich zavádění ve prospěch komunit, v nichž působíme;

viii. pro interní administrativní účely skupiny; a

ix. vytvářet profily (např. skupiny, které mohou mít společné charakteristiky) a poskytovat Vám personalizované zprávy a tipy o produktech přímo, jakož i prostřednictvím tradičních a sociálních mediálních kampaní na základě Vašich zájmů a preferencí. Více informací o tom, jak jsou Vaše osobní údaje používány a jak se můžete odhlásit, je vysvětleno níže v části „Profilování a automatizované rozhodování“ tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kdykoli shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje na právním základě oprávněných zájmů, dbáme na to, aby to nepřevážilo nad Vašimi právy jako jednotlivce.


Vaše práva

Když zpracováváme vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro vás znamenají. Svá práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na informace

Máte právo získat jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Proto Vám poskytujeme informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny, kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když  

 • jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů; 
 • osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy; 
 • osobní údaje jsou zpracovávány automaticky.  
 • Pokud chcete vykonat své právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, jestliže:

 • Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili; nebo 
 • zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste nám dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů; nebo  
 • vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo  
 • vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění oprávněných zájmů společnosti Danone (například ke zdokonalování uživatelských zážitků na webových stránkách);  
 • osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo  
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů. 

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, sdělte nám to zde a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů. 

Osobní údaje subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s registrací do Nutriklubu na webových stránkách www.nutriklub.cz/registrace a v souvislosti s registrací do aplikace Nutriklub+ prostřednictvím mobilního telefonu uchováváme po dobu Vaší registrace v Nutriklubu, resp. v aplikaci Nutriklub+. 

Po jejím ukončení budou Vaše údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně zejména daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat. V takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let.  

Osobní údaje v databázi pro účely přímého marketingu zpracováváme po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 4 let. Před uplynutím doby 4 let od poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Vás vyzveme ke sdělení, zda si přejete dobu pro uchovávání a zpracování osobních údajů prodloužit. Pokud se nevyjádříte ve stanovené lhůtě nebo se vyjádříte zamítavě, budou Vaše osobní údaje vymazány, zničeny nebo trvale anonymizovány (netýká se osobních údajů, které jsme na základě právních předpisů povinni uchovávat po delší dobu). 

Právo na omezení zpracovávání

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, jestliže:

 • se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné; nebo 
 • osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale namísto výmazu si přejete, abychom omezili jejich zpracovávání; nebo  
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale Vy tyto údaje požadujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo  
 • jste vznesli námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a čekáte na ověření toho, zda vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými důvody ke zpracovávání Vašich osobních údajů. 

Pokud chcete omezit zpracovávání svých osobních údajů, sdělte nám to zde a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, viz www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Pokud se při zpracování osobních údajů spoléháme na Váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahem, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

Sdílení Vašich osobních údajů

Při sdílení Vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání Vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným nebo obdobným způsobem jako my.

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo státními orgány.

Vaše osobní údaje budou sdíleny k uvedeným účelům s těmito třetími osobami:


Kategorie třetích osob Druh údajů, který sdílíme Pro jaký účel je sdílíme
Marketingové agentury  Osobní kontaktní údaje, Sociální profily, Registrační údaje a další
Zobrazování relevantní reklamy na platformách třetích stran 
Poskytovatelé komunikačních nástrojů 
Osobní kontaktní údaje, preference, sociální profily, registrační údaje a další  Odesílání sdělení a obsahu pomocí různých komunikačních kanálů (sms, newsletter, push notifikace apod.) 
Poskytovatelé webového řešeníOsobní kontaktní údaje, preference, sociální profily, registrační údaje, záznamy komunikace ze infolinky a další Zabezpečení bezproblémového chodu webových stránek, databáze a navazujících služeb 
Poskytovatelé analytických nástrojů Anonymizovaná metadata (IP adresa, navštěvované stránky na webu) Vyhodnocování návštěvnosti a používání webových stránek 
Společnosti v rámci skupiny DanoneVšechny typy osobních údajů, které Danone zpracováváZabezpečení bezproblémového chodu webových stránek, databáze a navazujících služeb 
Orgány veřejné mociVšechny typy osobních údajů, které Danone zpracováváSplnění zákonných povinností Danone
Poskytovatelé zdravotní péče a konzultanti v oblasti výživyOsobní kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, záznam komunikaceVyřízení a odpověď na dotaz specifikovaný v komunikaci s infolinkou  

SDÍLENÍ ÚDAJŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Spojené království. Jsou-li zpracovávány mimo EHP, Danone zajistí, aby bylo toto přeshraniční zpracovávání údajů chráněno patřičnými bezpečnostními opatřeními.

K bezpečnostním opatřením, která používáme k ochraně přeshraničního zpracování údajů, patří:

a) zajištění toho, aby Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti v případě předávání mimo EHP nebo vláda Spojeného království v případě předávání mimo Spojené království;

b) zavedení standardních vzorových smluvních ujednání s příjemcem, která byla schválena Evropskou komisí (nebo vládou Spojeného království v případě předávání mimo Spojené království v řádném termínu);

c) jakýkoli jiný ochranný mechanismus povolený zákonem.

Tyto certifikace schvaluje buď Evropská komise, kompetentní dozorový orgán nebo příslušný národní akreditační orgán podle GDPR.Automatizované rozhodování a profilování

Co se týče některých služeb a výrobků, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje automatickými prostředky, a to pro účely profilování, abychom předvídali Vaše chování na našich webových stránkách nebo výrobky či články, které by Vás mohly zajímat. Na základě profilování však v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování na naší straně.

To znamená, že například na základě Vámi poskytnutého věku Vašeho dítěte Vám budeme zasílat newslettery tak, aby odpovídaly věku Vašeho dítěte, případně týdnu Vašeho těhotenství. Naše akční a slevové nabídky vám budeme zasílat na základě Vámi deklarovaného místa pobytu či nákupních preferencí. Na webu Nutriklubu a v aplikaci Nutriklub+ Vám pak budeme přednostně nabízet články a nástroje, které jsou pro Vaše období relevantní. Všechny ostatní články a nástroje ale budete mít i nadále k dispozici.

Proti takovému zpracování osobních údajů máte možnost vznést námitku. Pokud bychom navíc zpracovávali tímto způsobem citlivé informace (informace o Vašem zdravotním stavu či zdravotním stavu Vašeho dítěte), můžeme tak činit pouze s Vaším výslovným souhlasem. Máte rovněž možnost se s námi spojit prostřednictvím kontaktní stránky a získat další informace o tomto zpracování.

Cookies a jiné technologie

Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky www.nutriklub.cz nebo webové stránky třetích osob, prohlédnete si naše internetové propagační materiály nebo použijete naše mobilní aplikace/mobilní aplikace třetích osob, přičemž se může jednat o tyto údaje:

 • informace o prohlížeči a operačním systému na Vašem zařízení; 
 • IP adresu zařízení, které používáte; 
 • naše webové stránky, které si prohlížíte; 
 • odkazy, na které klikáte, když používáte naše služby. 

Další informace viz naše Prohlášení o cookies.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky nebo nám napište na adresu Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, nebo s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů prostřednictvím našeho kontaktního formuláře , nebo prostřednictvím e-mailu na adrese dpo.group@danone.com nebo nám můžete napsat na adresu: Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

Nutriklub stále roste.
Děkujeme vám za důvěru.
Chci se zaregistrovat
20+
Odborníků se zapojilo do tvorby obsahu
100 000+
Spokojených maminek a tatínků
350+
Článků
od odborníků
25 000+
Zodpovězených dotazů v naší poradně
Chci se zaregistrovat