Plánujete miminko? Přidejte se k nám!
Získejte cenné rady od našich odborníků a množství další výhod!
Přidejte s k nám!

Nutrilon Ambasadorský program VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Základní pojmy 

1.1 Pořadatel: Nutriklub Ambasadorský program je pořádán společností Nutricia a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 63079640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207

1.2 Program znamená Nutriklub Ambasadorský program, který umožňuje jeho Členům přidávat do speciální sekce webu www.nutriklub.cz články, videa nebo fotografie. Program umožňuje Členům rozšiřovat obsah Nutriklubu a přizpůsobovat ho aktuálním trendům. Součástí ambasadorského programu je sběr Bodů, které pak Členové mohou vyměnit za Odměny uvedené v pravidlech programu.

1.3 Člen je osoba, která se registruje do Programu na webové stránce: https://www.nutriklub.cz/registrace.

1.4 Registrace znamená okamžik, kdy se Člen registruje na webové stránce: https://www.nutriklub.cz/registrace.

1.5 Registrační údaje jsou údaje poskytnuté Členem v rámci Registrace do Programu, tedy ve vztahu k Členovi její/jeho jméno a příjmení, pohlaví, emailová adresa, adresa, fotografie, a ve vztahu k dítěti Člena datum narození dítěte a jméno dítěte.

1.6 Webová stránka znamená webovou stránku: https://www.nutriklub.cz/registrace, kde lze provést Registraci, přihlášení Člena, obnovu hesla Člena, smazání registrace Člena.

1.7 Účet Člena či Profil ambasadora znamená profil Člena vytvořený Členem při Registraci, kde jsou obsaženy osobní údaje člena a informace o Bodech a Odměnách.

1.8 Body znamenají body, které Člen sbírá za své aktivity v rámci Programu.

1.9 Odměny znamenají vouchery, slevy na výrobky, či výrobky zdarma, které Člen může získat za své Body nasbírané v rámci Programu.

1.10 Doba platnosti Bodů je dvacetčtyři (24) měsíců od jejich získání. Po uplynutí 24 měsíců bez jejich využití propadnou Body Pořadateli.

1.11 Smazání registrace Člena znamená zrušení registrace Účtu Člena z vůle Člena prostřednictvím Webové stránky nebo Call centra v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, respektive v případě porušení těchto Všeobecných podmínek z vůle Pořadatele.

1.12 Call centrum bezplatná INFOLINKA Nutriklub +420 800 110 000 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin.

2. Podmínky Registrace

2.1 Registraci mohou provést všechny fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Registrace není možná pro osoby v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smazání registrace Člena proběhne u všech osob, které řádně nesplní podmínky Registrace v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

2.2 Registrace probíhá na webové stránce: https://www.nutriklub.cz/registrace. Při Registraci je nutno uvést Registrační údaje, se kterými bude nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Podmínkou zaregistrování Člena v Programu je dosažení věku 18 let a vyjádření souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami a se zpracováváním Registračních údajů.

2.3 Pro jednoho Člena je možné provést pouze jednu Registraci a vytvořit jeden Účet Člena. Nelze registrovat více Členů v rámci jednoho Účtu Člena.

2.4 Registraci je možno zrušit prostřednictvím Účtu Člena či prostřednictvím emailu zaslaného na info@nutriklub.cz nebo telefonického požadavku směrovaného na bezplatnou infolinku Nutriklubu.

2.5 V případě odvolání souhlasu s poskytnutím Registračních údajů dojde ke zrušení Účtu Člena Pořadatelem.

2.6 Pořadatel nezaručuje stálý přístup na Webovou stránku ani její bezporuchový provoz.

3. Pravidla Programu

Z programu je zcela vyloučena počáteční mléčná kojenecká výživa (Nutrilon 1, Nutrilon 1 Profutura, Nutrilon Lactose Free) i potraviny pro zvláštní lékařské účely (speciální mléka pro děti se specifickými výživovými potřebami – např. Nutrilon 1 Allergy Care Syneo, Nutrilon 1 HA Prosyneo aj.).

Registrací Člen stvrzuje, že je kojení nejlepším způsobem výživy dětí a zavazuje se nečinit nic, co by odrazovalo od kojení, a nepropagovat počáteční kojeneckou výživu.

3.1. Člen je oprávněn s bírat Body za jednotlivé aktivity v rámci Programu za podmínek níže.

3.2 Za vložení vlastní fotografie do sekce Profil ambasadora, který bude následně schválen, získá Člen 5 Bodů.

3.3 Za vložení vlastní recenze do sekce Profil ambasadora, která bude následně schválena, získá Člen 5 Bodů.

3.4 Za sepsání a vložení vlastního článku do sekce Profil ambasadora, který bude následně schválen, získá Člen 15 Bodů.

3.5 Za vložení a postování vlastního videa do sekce Profil ambasadora, které bude následně schváleno, získá Člen 20 Bodů.

3.6 Souhlas se zveřejněním:

3.6.1 Člen, který nahraje na této webové stránce www.nutriklub.cz jakýkoliv příspěvek, včetně hodnocení produktů, článků, fotografií nebo videa (autorské dílo), uděluje tímto souhlas s užitím svého díla společnosti Nutricia a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 63079640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207 (dále jen „Nutricia“), a to pro marketingové účely spojené s propagací společnosti Nutricia a/nebo obchodní účely s výrobkem Nutrilon spojené, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování.

3.6.2 Dále Člen bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které na tyto webové stránky nahraje, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu společnosti Nutricia. V opačném případě se zavazuje nahradit společnosti Nutricia nebo ostatním uživatelům veškerou škodu, která by jim nepravdivostí tohoto prohlášení vznikla.

3.6.3 Výše uvedený souhlas se uděluje ke zveřejnění díla na webové stránce www.nutriklub.cz..

3.6.4 Člen souhlasí s tím, že společnost Nutricia je oprávněna zveřejnit dílo spolu s jeho křestním jménem a fotografií.

3.6.5 Člen souhlasí s tím, že kojení je nejlepším způsobem výživy dětí a zavazuje se nečinit nic, co by odrazovalo od kojení, a nepropagovat počáteční kojeneckou výživu.

3.7 Požadavky na autorské dílo

Autorské dílo má být plně v souladu s platnými předpisy České republiky a Evropské unie. Autorské dílo nesmí zmiňovat či zobrazovat dítě mladší 6 měsíců.

Autorské dílo nesmí zmiňovat či zobrazovat počáteční kojenecká mléka a speciální mléka (potraviny pro zvláštní lékařské účely).

Autorské dílo nesmí působit proti kojení nebo propagovat kojenecká a batolecí mléka jako rovná kojení nebo lepší. Autorské dílo nesmí idealizovat použití kojeneckých nebo batolecích mlék a uvádět neschválená výživová, zdravotní nebo léčebná tvrzení.

Autorské dílo nesmí zmiňovat nebo zobrazovat dítě nahé či polonahé.

Autorské dílo nesmí zmiňovat nebo zobrazovat dítě v nebezpečné situaci/v situaci ohrožující jeho zdraví.

Autorské dílo nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí ohrožovat mravnost nebo snižovat lidskou důstojnost.

Autorské dílo nesmí obsahovat prvky násilí či strachu.

Autorské dílo nesmí obsahovat náboženské či politické prvky.

Autorské dílo nesmí obsahovat diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti.

Autorské dílo nesmí zmiňovat nebo zobrazovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku či poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

Autorské dílo nesmí poškozovat pověst nebo znevažovat výrobky jiných výrobců, uvádět názvy výrobků jiných výrobců/značek.

3.8 Členové Programu jsou pro potřeby přidělení Bodů rozdělení do dvou skupin:

a) těhotné ženy a ženy/muži s dítětem do 6 měsíců věku;

b) ženy/muži s dítětem starším 6 měsíců věku.

Těhotné ženy a ženy/muži s dítětem do 6 měsíců věku

Těhotné ženy a ženy/muži s dítětem do 6 měsíců věku v rámci Programu mají při splnění všech výše a níže uvedených podmínek sbírání Bodů nárok na odměnu ve formě slevového kódu u partnera programu (dětské oblečení a dětská kosmetika), nemají nárok na odměnu ve formě produktů Nutrilon (s výjimkou tyčinek Nutrimama).

Ženy/muži s dítětem starším 6 měsíců věku

Ženy/muži s dítětem starším 6 měsíců věku v rámci Programu mají při splnění všech výše a níže uvedených podmínek nárok na odměnu ve formě produktu Nutrilon 2-5 nebo Nutrilon Profutura 2-4 (tj. základních řad mlék Nutrilon) či kaše Nutrilon odpovídající věku dítěte.

3.9 Body jsou platné po dobu (24) měsíců od jejich získání. Po uplynutí 24 měsíců bez jejich využití propadnou Body Pořadateli.

3.10 Získání Odměn – po nasbírání Bodů viz níže je Člen oprávněn obdržet zdarma následující:

Těhotné ženy a ženy/muži s dítětem do 6 měsíců věku 

• 50 b. - jednorázový kupon na slevu 20 % na produkty čajů značky Leros. www.leros.cz

• 75 b. - jednorázový kupon na slevu 25 % na produkty čajů značky Leros. www.leros.cz

• 100 b. - balíček produktů Leros v hodnotě 200 Kč

• 150 b. - balíček produktů Leros v hodnotě 500 Kč

• 200 b. - balíček produktů Leros v hodnotě 700 Kč

• nad 200 b. - případná domluva na VIP spolupráci v týmu Nutricia

Ženy/muži s dítětem starším 6 měsíců věku

• 50 b. - jednorázový kupón na slevu 20 % na produkty zn. Nutrilon 2 – 5, Nutrilon Profutura 2 - 4 nebo kaše Nutrilon v e-shopu www.benu.cz

• 75 b. - jednorázový kupón na slevu 25 % na produkty zn. Nutrilon 2 – 5, Nutrilon Profutura 2 – 4 nebo kaše Nutrilon v e-shopu www.benu.cz

• 100 b. - 1 balení pokračovacího nebo batolecího mléko zn. Nutrilon Pronutra (2 – 5) 800g, dle věku dítěte

• 150 b. - 1 balení pokračovacího nebo batolecího mléko zn. Nutrilon Pronutra (2 – 5) 800g, dle věku dítěte + 1 balení kaše zn. Nutrilon 225g

• 200 b. - balíček produktů zn. Nutrilon a Hami v hodnotě 700,- Kč (pokračovací a batolecí mléka, příkrmy a kaše – dle věku dítěte)

• nad 200 b. - případná domluva na VIP spolupráci v týmu Nutricia

3.11 Platnost kupónu je vždy uvedena na kupónu. Po vypršení platnosti kupónu jej nelze využít.

4. Kontaktování Pořadatele

4.1 Infolinka odpovídá na dotazy ohledně Programu, provádí zrušení účtu Člena.

4.2 Informace jsou dostupné na bezplatné INFOLINCE Nutriklub +420 800 110 000 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin.

4.3 Dotazy ke Členství, k Bodům, získání Odměn apod. je možno adresovat na emailovou adresu nadezda.holeckova@danone.com nebo huyen.dinhova@danone.com.

5. Závěrečná a přechodná ustanovení

5.1 Registrací Člen potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.

5.2 Registrací Člen potvrzuje, že Pořadateli dobrovolně udělil Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely své účasti v Programu, a že byl poučen o všech svých právech s tím spojených.

5.3 Nahráním obsahu Člen potvrzuje, že se seznámil s podmínkami souhlasu se zveřejněním a s požadavky kladenými na autorské dílo, plně jim porozuměl, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

5.4 Body či Odměny nelze směnit za peněžní hotovost.

5.5 Všechny záležitosti neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.

5.6 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Člen může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Člen spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

5.7 Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné na www.nutriklub.cz/nutriklub-ambasadorsky-program-vseobecne-podminky a v sídle Pořadatele. Na žádost Člena mu Pořadatel poskytne tištěnou verzi těchto Všeobecných podmínek.

5.8 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto Všeobecné podmínky. O doplnění či změně Všeobecných podmínek bude Člen vždy informován emailovou zprávou. Všechny změny Všeobecných podmínek budou účinné jejich zveřejněním na www.nutriklub.cz/nutriklub-ambasadorsky-program-vseobecne-podminky a v sídle Pořadatele, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Člen po zveřejnění změn ve Všeobecných podmínkách nezruší svou Registraci způsobem v těchto Všeobecných podmínkách uvedených, a to ve lhůtě 30 dnů od obdržení emailové zprávy o změně či doplnění Všeobecných podmínek, má se zato, že s novým zněním Všeobecných podmínek souhlasí a je jimi vázán.

5.9 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli Program ukončit.

5.10 Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné dnem 9. 11. 2020


Nutriklub stále roste.
Děkujeme vám za důvěru.
Chci se zaregistrovat
20+
Odborníků se zapojilo do tvorby obsahu
100 000+
Spokojených maminek a tatínků
350+
Článků
od odborníků
25 000+
Zodpovězených dotazů v naší poradně
Chci se zaregistrovat