Co dělat, když dítě kousl pes nebo škrábla kočka?

Nejen vzteklina ohrožuje dítě při pokousání zvířetem. Zdravotní nástraha se skrývá i v obyčejném škrábnutí, ať už kočkou nebo psem.

Choroby přenášené kousnutím

Poranění zvířetem jsou vždy potenciálně nebezpečná nejenom svým rozsahem, ale případně i místem poškození. Při pokousání v oblasti hlavy či krku, což vzhledem k výšce dětí není výjimečné, se může jednat o poranění smrtelná. Avšak i při relativně banálních a drobných oděrkách, které mouhou vzniknout i během hry, může dojít k přenosu infekčních chorob.

Mezi choroby, které mohou být přeneseny kousnutím nebo škrábnutím na člověka, patří především vzteklina a nemoc z kočičího škrábnutí. V dutině ústní, nejen nemocných, ale i zdravých zvířat, žijí bakterie a viry, které mohou vyvolat uvedená onemocnění, pokud se dostanou přes kůži člověka dále do jeho tkání. Hojení takových ran je často komplikováno zánětem, ať už místním (zarudnutí, edém, sekrece z rány), či celkovým (zánět mízních cév, uzlin, horečka, sepse), který kromě místní léčby, vyžaduje často i léčbu antibiotickou.

Vzteklina

Co nemoc způsobuje?

Vzteklina je způsobena virem a jde o infekční onemocnění.

Jak dochází k přenosu?

K přenosu může dojít slinami při pokousání či poškrábání zvířetem, ale i při pouhé manipulaci s uhynulými zvířaty. Závažnost vztekliny spočívá v tom, že pokud propukne, končí téměř vždy smrtí. V Česku se ale od roku 2002 nevyskytuje. Vzteklina je však dosud běžná v zemích Asie, Afriky, Ameriky, ale i v některých zemích Evropy, např. v Makedonii, Bulharsku.

Největší zdroj nákazy

  • netopýři
  • lišky
  • psi (zejména toulaví)
  • kočky

Jak se nákazy vyvarovat?

V prevenci je především nutné vyvarovat se všech kontaktů s neznámými zvířaty, nedotýkat se potulných psů, koček a mrtvých zvířat. 

Co dělat při poranění?

Při poranění se snažíme zvíře zajistit, či alespoň zjistit majitele tak, aby mohlo být zvíře 2x vyšetřeno veterinářem (1. a 5. den).

V případě, že dojde k poranění neznámým nebo podezřelým zvířetem, je třeba ihned vymýt ránu mýdlem a proudem pitné vody a ideálně  provést dezinfekci jodovým, či jiným dezinfekčním přípravkem, eventuelně 70% ethanolem. Pak vyhledat lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčby. S sebou přineseme očkovací průkaz dítěte s údajem o jeho posledním očkování proti tetanu.

Nejlepší prevencí je vhodná výchova dítěte ke vztahu ke zvířatům již od raného věku, vštípení základních hygienických návyků jako prevence infekčních onemocnění a nepodcenění situace. U větších plemen psů nenecháváme malé děti nikdy o samotě ani s vlastním mazlíčkem.

Nemoc z kočičího škrábnutí

Co nemoc způsobuje?

Nemoc z kočičího škrábnutí je způsobena bakterií.

Jak dochází k přenosu?

Nejčastěji se kůže poraní drápkem kočky , případně jejími zuby a do vzniklé rány se dostanou bakterie.

Jak se nemoc projevuje?

Poranění silně zarudne .

Onemocnění se projeví do 2 týdnů

  • únavou
  • bolestí hlavy
  • nechutenstvím
  • může dojít ke zduření mízních uzlin

Jak se nákazy vyvarovat?

Nemoc z kočičího škrábnutí se nepřenáší z člověka na člověka. Prevencí rozvoje nemoci je důkladná desinfekce a ošetření i povrchových poranění . Při zánětlivých komplikacích je nutné lékařské vyšetření.

Autor: MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář dětské polikliniky Fakultní nemocnice Praha – Motol